Invajo - Events tool Skapa event gratis

kompetensförsörjning Generella kompetenser 2019 Centrala Försvarsma...

Tack för ditt deltagande 19 mars 2019 Försvarsmakten

Ditt deltagande var jätteviktigt!

Nu hoppas vi du kan ta dig tid att snabbt besvara några frågor. Dina kommentarer värdefulla för oss.

Särkilt kul med den debatten som uppstod - högt i tak och det finns behov inom området generella kompetenser!

Tack igen för ditt deltagande.

Centrala Försvarsmaktrådet

Enkät

Försvarsmakten - centrala Försvarsmaktsrådet vill gärna att du svarar på frågorna nedan