Invajo - Events tool

OMVÄRLDSBEVAKNING

Utvärdering av utbildning inom omvärldsbevakning.

Tack för att du tar dig tid att svara på frågorna.

Enkät

eDIT vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)