Invajo - Events tool

Aktuellt läge i projekt Ostlänken

Hjälp oss bli bättre på 1 minut

Tack för ditt deltagande på infomationen kring projekt Ostlänken. Vi skulle bli väldigt glada om ni kan ta er 1 minut och svara 3 korta frågor kring förmiddagen.

Enkät

East Sweden Infra Cluster vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)