Invajo - Events tool

10 år kvar till 2030 - Hur når vi de Globala Hållbarhetsmålen?

Utvärdering Medlemsmöte: 10 år kvar till 2030 - Hur når vi de Globala hållbarhetsmålen?

Tack för ditt deltagande på vårt medlemsmöte!

Vi uppskattar verkligen om du vill svara på några korta frågor, dina åsikter är värdefulla för oss. 

 

Allt gott

CSR Västsverige

Enkät

CSR Västsverige vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)