Invajo - Events tool

Fokusgrupp Hållbar Verksamhetsutveckling 14/10

Utvärdering

Tack för att ni har deltagit i fokusgruppen, vi uppskattar verkligen om ni svarar på några korta frågor för att hjälpa oss utvecklas och hålla vårt stöd till medlemmarna aktuellt. 

Stort tack!

Enkät

CSR Västsverige vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)