Invajo - Events tool Skapa event gratis

Tack för din medverkan på konferensen Design för en energieffektiv vardag

Stort tack för din medverkan vid konferensen Design för en energieffekt vardag! Vi hoppas att konferensen var värdefull för dig. De flesta presentationer finns nu tillgängliga på programmets webbplats, Om Design för energieffektiv vardag/Konferenser. Filmer från varje talare kommer även att laddas upp på den sidan.

Vi kommer att skicka ut en enkät inom kort, och skulle vara mycket tacksamma om du vill ge oss feedback på konferensen. Frågorna tar endast en minut att besvara.

Med vänlig hälsning Energimyndigheten och SVID

Kontaktpersoner:

Fredrik Forsman, fredrik.forsman@svid.se, 08 - 406 84 46

Sofia Beckman, sofia.beckman@svid.se, 08 – 406 84 47

Christoffer Tjärnberg, christoffer.tjarnberg@energimyndigheten.se, 016 - 544 22 95

Viktor Döhlen, viktor.dohlen@energimyndigheten.se, 016 - 544 22 95