Invajo - Events tool

Go-Digital 2.0

Go-Digital 2.0 - Utvärdering

Tack för att du deltog under vår digitaliseringsutbildning Go-Digital 2.0

För oss är din åsikt viktig och vi vill gärna veta vad du tyckte om utbildningens olika delar. Alla svar behandlas anonymt och utvärderingen tar ungefär 5 minuter att besvara.

Vi är tacksamma för din hjälp!

Eslövs kommun och InnoSearch

Enkät

Eslövs kommun vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)