Invajo - Events tool

Från klimatkommunikation till klimatengagemang

Utvärdering Medlemsmöte med seminarium

Tack för din medverkan! Vi uppskattar verkligen om du vill ta några minuter och svara på en kort utvärdeing av Medlemsmötet med seminarium om klimatengagemang. 

 

Vänliga hälsningar 

CSR Västsverige

Enkät

CSR Västsverige vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)