Invajo - Events tool

Massor av möjligheter med schaktmassor

Tack för ditt deltagande - ge oss din utvärdering

Massor av möjligheter med schaktmassor - en kunskapshöjande seminiarieserie i tre delar, arrangerat av Cleantech Östergötland och Östsvenska Handelskammaren. Del 1 tog avstamp i myndighetperspektiv och befintligt regelsystem. Dagens del fokuserade på företag som redan nu omvandlar schaktmassor till bra affärer och cirkulär ekonomi. I del 3 är ambitionen att experter från det offentliga rummet och tidigare medverkande aktörer, tillsammans synliggör och artikulerar Östergötlands fortsatta bidrag i utvecklingen till en cirkulär ekonomi. Det blir ett digifysiskt event, och du kan anmäla dig redan nu:

https://ostsvenskahandelskammaren.se/events/massor-av-mojligheter-med-schaktmassor-del-3/

 

Enkät

Östsvenska Handelskammaren & Cleantech Östergötland vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)