Invajo - Events tool

Kost och cancer - hur hänger det ihop?

Utvärdering Kost och cancer

Tack för att du deltog på Cancerfondens seminarium ”Kost och cancer – hur hänger det ihop?” den 16 oktober.

Vi är tacksamma om du vill hjälpa oss att bli ännu bättre genom att svara på några frågor om hur du upplevde seminariet.

Stort tack på förhand!

Varma hälsningar


Ulrika Årehed Kågstöm, generalsekreterare på Cancerfonden

Enkät

Cancerfonden & Dietisternas Riksförbund vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)