Invajo - Events tool

Zington Academy - Professional Scrum - Master™ I (28 - 31 maj)

Kursen Professional Scrum Master ™ ger dig kunskaper för att leda agila team mot lyckade leveranser. Lärarlett genom teori, praktik och interaktioner lär du dig om Scrums teori, praxis, regler och värderingar. I anslutning till kursen får du möjlighet att certifiera dig som Professional Scrum Masters level 1 (PSM I) via Scrum.org.

Vem är kursen för?

En Scrum Master har en avgörande roll för att Scrum-team ska lyckas med produkt, leveranser och arbetssätt. För att kunna göra detta behövs kunskap om Scrums teori, praxis, regler och värderingar. Denna kurs vänder sig till dig som vill bli certifierad som Professional Scrum Master. Vi går igenom grunderna i Scrum-ramverket för att skapa genuin förståelse tillsammans med konkreta exempel på tillämpning.


Kursupplägg och innehåll

Innehållet i kursen baseras på rekommendation från Scrum.org. Kursen genomförs på två heldagar med kombination av teori, praktiska övningar och exempel samt interaktion av samtliga deltagare. Vanligtvis håller vi kursen med två kurshållare för att kunna stödja flera team aktivt vid övningar. Vi genomför även provcertifiering i slutet av kursen för att få kunskap om hur certifieringen går till. Kursavgiften inkluderar ett certifieringsförsök. Efter kursen får du möjlighet att certifiera dig som Professional Scrum Masters level 1 (PSM I) via Scrum.org. Varje deltagare får ett lösenord till scrum.org, där certifiering kan ske. För att bli certifierad krävs 85% rätt på certifieringsfrågorna.


Kursinformation

Kursdatum: 28 - 31 maj, online (2 dagar).

Pris: 18.000:- exkl. moms.  

Plats: Kursen hålls online.

Kursmaterial: ingår för samtliga. 

Kursledare: Christer Mörling och Claudia Wikström. 


Om Zington Academy

Genom utbildningssatsningen Zington Academy delar vi vår kunskap genom att erbjuda kurser inom flera av Zingtons expertområden. Våra väl utvalda och erfarna kursledare varvar teori, praktik och interaktion, med exempel baserade på verkligheten. 


Covid-19

Anpassning av kursen med anledning av Covid-19:

- Kursen hålls online