Invajo - Events tool

Zington Academy - Effektiv testautomatisering i praktiken

Vår erfarenhetsbaserade kurs i effektiv testautomatisering är framtagen för att ge verksamma inom QA-området de verktyg och den praktiska kunskap som krävs för att komma igång med förvaltningsbar och robust testautomatisering. Utbildningen lär ut testautomatisering på både API-nivå (REST/SOAP) - och GUI-nivå, och genomförs med såväl teoripass, som praktiska sessioner. För kursens övningar används ett lämpligt HTTP-verktyg (beroende på utvecklingsmiljö) för REST, samt Selenium för webb-tester. Under kursens två dagar får du en introduktion till testautomation och alla väsentliga angreppssätt och trick som krävs för att skapa en sund, effektiv och långsiktig testautomatisering.


Vem är kursen för?

Denna kurs riktar sig till tekniskt intresserade människor som vill lära sig införa eller underhålla robust, effektiv och förvaltningsbar testautomatisering, utifrån sin situation. Vi tror att den typiska kursdeltagaren är verksam inom QA-området eller är en utvecklare som vill bli champion på testautomatisering.

Kursinformation

Kursdatum: 8-9 november (dagtid)

Kursens längd: två dagar

Plats: Birger Jarlsgatan 9 i Stockholm eller online vid behov

Pris: 14.500:- exkl. moms

Kursmaterial: ingår för samtliga

Kursledare: Jörgen Damberg

Kursupplägg och innehåll

Kursen pågår under två dagar och utförs med en blandning av teoripass och träningssessioner för att ge goda insikter och varaktigt lärande. Kursen lär ut testautomatisering på både API-nivån och GUI-nivå. Nedan finner ni kursens innehåll.

- Introduktion till testautomatisering: När, hur, vad, varför, vem?
- Begrepp och vokabulär – ett enat språk kring testautomatisering
- Hantering av testramverk som JUnit, NUnit, MS Test (initializers, teardowns, setups, asserts)
- Allt en testare behöver veta om JSON och XML
- Introduktion till övergripande testautomatiseringskoncept som Specification by example, datadrivna tester, page-objekt, keyword driven testing o.s.v.
- Förståelse för REST-tjänster och microservices.
- Skapa automatiserade API-tester (REST/SOAP)
- Loggning och debugging av tester – hur förstår man orsaken till ett fel?
- Genomgång av våra vanligaste nutida testverktyg
- Förståelse för hur moderna webbaserade system fungerar och hur en webbläsare arbetar
- Skapandet av GUI-tester (webb)
- Teoretisk genomgång av vad som skiljer när man automatiserar andra GUI:n än webb
- Förståelse för när vilken testautomatiseringsapproach fungerar bäst
- Tips och trix

Förkunskaper

Kursen innehåller en hel del övningar som kräver grundläggande programmeringskunnande. Det är dock inte en kurs i programmering. Deltagarna förväntas ha grundläggande förståelse för, och träning i, programmeringstekniska begrepp som objekt, klasser, variabler, metoder och liknande.

 

Om Zington Academy

Genom utbildningssatsningen Zington Academy delar vi vår kunskap genom att erbjuda kurser inom flera av Zingtons expertområden. Våra väl utvalda och erfarna kursledare varvar teori, praktik och interaktion, med exempel baserade på verkligheten. 

 

Covid-19

Anpassning av kursen med anledning av Covid-19:

- Vi har extra fokus på hygien – så som tillgänglig handsprit och extra städning
- Vi anpassar antalet deltagare utifrån storlek på utbildningslokalen
- Ingen med förkylningssymptom får vistas i vår lokal
- Visuell tydlighet för avstånd
- Kursens övningar anpassas med hänsyn till situationen
- Lunch och fika är individuellt förpackat
- Kursen hålls online vid behov

Bokning
Sista bokningsdag
Pris (ex. moms)
Antal
Effektiv testautomatisering i praktiken 8-9 november (fysiskt/ej online)
5 nov 2021 (23:59)
14500.00 SEK
0
Totalt belopp:  0 kr (inkl.moms)
Zington AB använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Zington AB. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Zington AB samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.