Invajo - Events tool
Plats
Online
Datum
29 september - 24 november 2021
Tid
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Zington Academy - Design Thinking

Med hjälp av Design Thinking kan du lösa komplexa problem och skapa användarfokuserade produkter som skapar värde för både affär och användare. På vår praktiska tvådagars-kurs lär du dig att bygga en passande produkt för användare genom att utföra Design Thinking-metodiken och använda metoder för datainsamling, användarkartläggning, analys, prototyping och validering.


Kursen är perfekt för dig som

 • Är visuell designer, digital designer, produktägare, utvecklare, SAFe-agilist, kommunikationsstrateg, digital strateg, webbstrateg eller content manager. 

 • Vill få en djupare förståelse för användarens/kundens behov

 • Vill få de rätta verktygen för att kombinera affärsnytta och användarnytta i utveckling av nya produkter. 

Kursinformation


Datum 1: 24 - 25 november (2 heldagar - Fysisk)

Datum 2: 1-2 Februari (2 heldagar - Fysisk)

Datum 3: 1-2 mars (2 heldagar - Digital/Online) 

Datum 4: 5-6 April (2 heldagar - Fysiskt)

Datum 5: 11-12 Maj (2 heldagar - Fysiskt)

Pris: 10.000:- exkl. moms 

Plats: Birger Jarlsgatan 9, Stockholm

Kursledare: Tommy Marshall

Upplägget för kursen

Kursen genomförs både digitalt och fysiskt (beroende på vilket kurstillfälle du väljer) och omfattar två heldagar. Upplägget är till stor del praktiskt och innehåller följande moment: 

 • 1. Användarfokus och affärsvärde
 • 2. UX
 • 3. Design Thinking – processen
 • 4. Case som du arbetar med i en grupp, med följande steg:

 •     Empathize: Vi samlar in data om användarna i deras miljö, med hjälp av observationer och kontextuella intervjuer. 

 •     Define: Vi kartlägger användarna, genom att ta fram: ”Empathy maps”- insikter om användarnas synsätt, ”Personas”- insikter om användarnas mål  och behov, och ”User journeys”- insikter om användarnas beteenden och problem. 

 •     Ideate: Vi tar ett gemesamt grepp om helhetsbilden genom ”User story mapping ”och skissteknik. 
 •     Prototype: Low-fidelity och High-fidelity prototyping i digitala verktyg.

 •     Test: Validering med användare.
 •     5. Safe 5.0 (Scaled Agile Framework)
   

  Detta lär du dig

 • Hur Design Thinking kan användas för att uppnå nytta för användare och affär.

 • Vad User Experience är och vilket fokus som finns inom disciplinen. 

 • Att utföra Design Thinking / UX-metodik, i och utanför ramverket SAFe 5.0, för att kunna bygga en passande produkt för kunden/användaren.

 • Metoder för datainsamling, användarkartläggning, analys, prototyping och validering.

  Om Design Thinking

  Design Thinking är ett samlingsnamn för metoder och verktyg för problemlösning som sätter kunden i fokus. Vid utveckling av en produkt eller mjukvara läggs fokus ofta på uppenbara och tydliga problem. Mer sällan möter den valda lösningen upp de bakomliggande skälen till att dessa problem faktiskt uppstått. Design Thinking hjälper oss att fokusera på användarens behov och beteenden före utveckling, för att på så vis bättre förstå både vad problemet innebär, och om en specifik lösning skulle lösa problemet väl. Produkten eller tjänsten vi utvecklar skapar på så vis ett högre värde; för såväl affär, som för användare. 


  Om kursledaren

  Tommy Marshall leder Zingtons UX-satsning, och har arbetat som senior UX- och tjänstedesigner i över 10 år. Han har haft uppdrag på organisationer som Skolverket, Konsumentverket, Scania och SEB. Tommy är en erfaren utbildare, som ofta hjälper kunder i sin digitala transformation. Han är även en van facilitatör av workshopar och talar på olika konferenser regelbundet.  

Om Zington Academy

Genom utbildningssatsningen Zington Academy delar vi vår kunskap genom att erbjuda kurser inom flera av Zingtons expertområden. Våra väl utvalda och erfarna kursledare varvar teori, praktik och interaktion, med exempel baserade på verkligheten. 

Covid-19

Alla kurser anpassas utifrån aktuella restriktioner och vissa kurser hålls med anledning av detta online.