Invajo - Events tool
Plats
Online
Datum
1 juni 2021
Tid
00:00 - 23:59

Zington Academy - Design Thinking (1-2 juni)

Vår upplevelsebaserade tvådagarskurs i Design Thinking ger produktägare, utvecklare och visuella designers kunskap om metoder och verktyg för en mer användarfokuserad produktutveckling. Genom att identifiera användarnas verkliga bakomliggande problem, ökar vi förmågan till problemlösning, och skapar i slutänden produkter och tjänster med ett högre värde för både användare och affär. Här lär du dig metoder för både datainsamling, användarkartläggning, analys, prototyping och validering. Kursen är en del av vår satsning på utbildningar inom User Experience, och ger även praktiskt kunnande i nytillkommen metodik inom SAFe 5.0 ramverket.

Om Design Thinking

Design Thinking är ett samlingsnamn för metoder och verktyg för problemlösning som sätter kunden i fokus. Vid utveckling av en produkt eller mjukvara läggs fokus ofta på uppenbara och tydliga problem. Mer sällan möter den valda lösningen upp de bakomliggande skälen till att dessa problem faktiskt uppstått. Design Thinking hjälper oss att fokusera på användarens behov och beteenden före utveckling, för att på så vis bättre förstå både vad problemet innebär, och om en specifik lösning skulle lösa problemet väl. Produkten eller tjänsten vi utvecklar skapar på så vis ett högre värde; för såväl affär, som för användare. 


Vem är kursen för? 

Kursen riktar sig till dig som vill få en djupare förståelse för användarens behov och de redskap som står till buds för att bättre kombinera affärsnytta och användarnytta i utveckling av nya produkter. Du som går kursen är förmodligen yrkesverksam som exempelvis visuell designer, produktägare, utvecklare eller SAFe agilist.


Kursinformation

Kursdatum: 1-2 juni (dagtid).

Plats: Kursen hålls på Birger Jarlsgatan 9 i Stockholm eller online vid behov.

Pris 1-2 juni: 14.000:- exkl. moms.

Kursledare: Tommy Marshall och Sofia Leringe.

 


Om Zington Academy

Genom utbildningssatsningen Zington Academy delar vi vår kunskap genom att erbjuda kurser inom flera av Zingtons expertområden. Våra väl utvalda och erfarna kursledare varvar teori, praktik och interaktion, med exempel baserade på verkligheten. 

 


Covid-19

Alla kurser anpassas utifrån aktuella restriktioner och vissa kurser hålls med anledning av detta online.