Invajo - Events tool Get people together
Plats
Online
Datum
28 april 2021
Tid
17:45 - 21:00

Social hållbarhet

Rotarys Yrkestjänst (Vocational Service)

har som ett av sina mål att ”inspirera andra att handla med personlig integritet i enlighet med Rotarys värderingar”. Yrkestjänsten fokuserar på ett etiskt förhållningssätt i yrkes- och privatliv och har därmed fokus på ”social hållbarhet”.

Seminariet har som mål:

  • Med våra kompetenta föredragshållare fokuserar vi social hållbarhet genom linserna Mänskliga rättigheter, Korruption, Mångfald, Jämlikhet, Ålderism!
  • Informera och motivera rotarianer med vänner till personligt engagemang för SOCIAL HÅLLBARHET i sina  personliga, yrkes- och Rotaryroller, skapa insikt och ge motivation till personligt engagemang och handlande. Genom ökad förståelse av social hållbarhet kan vi som Rotarymedlemmar och medmänniskor göra skillnad!

Seminariet är öppet

  • för medlemmar i Rotary OCH deras vänner OCH andra personer som är intresserade av temat SOCIAL HÅLLBARHET
  • Du som har bokat deltagande via Invajo kan bjuda in dina Rotaryvänner och andra intresserade personer   genom att anmäla dem på samma sätt som du har anmält dig, dvs via Invajo under "MIN BOKNING".
    Sista bokningstillfälle – 27 april kl 21.00

Praktisk information

  • Det underlättar om deltagare har deltagit i Zoommöten tidigare. För nya Zoomdeltagare rekommenderas att ladda ner en app för respektive dator, padda eller mobil, https://zoom.us/download
  • Zoomlänk till seminariet skickas ut en dag innan seminariet dvs 27 april kl 24.00

Medverkande - se knappen ovan!

Program:

17.45 Zoom öppnas - hjälp till anslutande deltagare med Zoom mm – Günther Hiltmann, Yrkestjänsten 2350
18.00 Uppstart av seminariet & mötesinformation
• VÄLKOMNA, Rotary Yrkestjänst – Björn Klemming & Mats Wallin, Yrkestjänsten, Rotary distrikt 2350
• Vår moderator - Karin Strömqvist Bååthe, generalsekreterare, Social Venture Network
• Teknisk mötesledning – Günther Hiltmann, Yrkestjänsten, Rotary distrikt 2350

”Rotary och hållbarhet” 
• Soledad Aguilar Oddershede, guvernör, Rotary distrikt 2350
• Marie Carlsson, hållbarhetsprojektet, Rotary distrikt 2350

”Mänskliga rättigheter, etik och värderingar” 
• Annelie Börjesson, Svenska FN-förbundet

”Vi har mer korruption i Sverige än vi tror” 
• Birgitta Björk, chef på Stockholm Vatten och Avfall /Grundare av Betula Utveckling

”Poll” på vad vi har hört med ”Mentimeter” Günther Hiltmann

Bensträckare (10 min)

Välkomna tillbaka – redovisning av ”poll 1” Karin Strömqvist Bååthe

”Sverige, världens mest ålderistiska samhälle?” 
• John Mellkvist, PR-konsult, framtidsspanare och expert på ålderism                                                       

”Mångfald – en förutsättning för konkurrenskraft”
• Johanna Kull, hållbarhetsansvarig vid Avanza Bank

”Den besvärliga mångfalden” 
• Qaisar Mahmood, författare och Senior Manager, EY

”Poll” på vad vi har hört med ”Mentimeter” Günther Hiltmann

Bensträckare 10 minuter

Välkomna tillbaka – redovisning av ”poll 2” Karin Strömqvist Bååthe

Paneldiskussion 
• Karin Strömqvist Bååthe och alla talare

Nu landar vi – social hållbarhet och Rotary Yrkestjänst - vad händer sedan - avrundning 
• Mats Wallin & Björn Klemming 

21.00 Seminariet avslutas

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Social hållbarhet - digitalt seminarium
27 april 2021 (23:59)
0
Rotary distrikt 2350 använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Rotary distrikt 2350. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Rotary distrikt 2350 samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.