Detta event har redan ägt rum!

Hållbara destinationer genom unika datainsikter

Arrangör
Xperience Next, Lindholmen Science Park
Plats
Visual Arena rum Lobbyn, Lindholmen Science Park
Datum
21 februari 2023
Tid
09:00 - 11:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Inbjudan från Xperience Next, Lindholmen Science Park, 21 februari 

Data bidrar till unika insikter - inte bara om din verksamhet för dig som enskild aktör, utan för din bransch, din geografiska plats eller hela din destination. Insikter leder till bättre förståelse för kundernas beteende och köpkraft - och förståelse leder till mer exakta beslut.

Tisdagen den 21 februari kl 09.00-11.00, arrangerar Xperience Next ett hybridseminarium om hur du, din verksamhet, din bransch och din destination kan ta steget in i datadriven utveckling och fördjupade insikter om människors beteenden. 

Under 2022 har Xperience Next drivit projektet Tourism Agenda, som avslutas under januari 2023. Här har involverade aktörer Göteborg & Co, Mastercard, Truata, Svenska Motionslopp och Idrottsevenemang, Got Event, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet skapat en prototyp där transaktionsdata samlas in, anonymiseras, analyseras och genererar insikter. 

Upplevelseindustrin har genom projektet tagit ett viktigt steg inom datadriven utveckling. Att omdefiniera det kommersiella ekosystemet och gå till insiktsbaserad affär med hjälp av big data och visualiseringsverktyg är game changers för industrin.

Genom datadrivna insikter är det möjligt ...
-Att identifiera och beskriva de viktigaste segmenten som besöker destinationen
-Att simulera och prediktera i en digital miljö för att förbättra upplevelsen och beslutsprocessen ur ett hållbart miljö-, ekonomiskt och socialt perspektiv
-Att få reda på hur besökare påverkas av evenemangserbjudanden
-Att förstå mer om besökarens rörelse- och konsumtionsmönster på destinationen

På ett nyskapande sätt kommer vi tillsammans att utveckla bransch, marknadsföring, platsutveckling och interaktion med boende och besökare. Visionen är att skapa ett gemensamt samarbetssätt för upplevelseindustrin där en hållbar destination drivs med datadrivna beslut. 

Agenda: 

Göteborg & Co:
Göteborg & Co har flerårig erfarenhet att arbeta med datadrivna insikter genom konceptet Destinations Data Plattform och kommer att berätta om konceptet och olika testpiloter. Talare: Niklas Masuch, Projektledare 
Mastercard:
Mastercard är en av världens största ägare av transaktionsdata. Genom deras dedikerade hållbarhetsarbete så kan upplevelseindustrin få tillgång till unika insikter om destinationer. Talare: Johanna Elvinsson, Head of Market Development - Nordics & Baltics, Mastercard
Tillväxtverket:
Tillväxtverket har varit med i referensgruppen i Tourism Agenda-projektet. De genomför en nationell digitaliseringsresa och delar med sig hur de ser på framtidens statistik. Talare: Fredrik Junkka och Amanda Stenström, Analytiker 
Visita:
Visita har varit med i referensgruppen i Tourism Agenda-projektet. De delar med sig av vikten av statistik, insikter och hur upplevelseindustrins aktörer därigenom kan affärsutveckla sin verksamhet. Talare: Thomas Jakobsson, Chefsekonom 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet:
Handelshögskolan har på nära håll följt hela projektet Tourism Agenda, och kommer presentera de nya möjligheterna av datainsikter utifrån forskningens perspektiv. Talare: Erik Lundberg, Forskare vid Centrum för Turism   
Synergier:
Parallellt med projektet Tourism Agenda leder Xperience Next projektet Kållandsö som är ett mikro-exempel på hur upplevelseindustrins lokala aktörer genom datadrivna insikter och visualiseringsverktyget digital tvilling utforskar hur en destination bäst utvecklas. Talare: Anna Laurin, Projektledare, Xperience Next 

Seminariet anordnas i samarbete med Göteborg & Co och är kostnadsfritt. Dela gärna vidare inbjudan till ditt nätverk.

Uppdatering: Nu är seminariet fullbokat för möjigheten att deltaga på plats. Du kan fortfarande anmäla dig för virtuellt deltagande. 

Vi ser fram emot att träffa dig den 21 februari. Varmt välkommen!

Xperience Next är en innovationsplattform och dynamisk mötesplats för digitalisering, affärsutveckling och teknik som verkar för transformation av hållbar upplevelseindustri. Med Lindholmen Science Park som bas, faciliteras och skapas branschöverskridande projekt inom kultur, idrott och turism som genererar värde för samhället.

Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.