Detta event har redan ägt rum!

Utmaning: Framtidens möten och konferens

Arrangör
Xperience Next, Lindholmen Science Park
Plats
Visual Arena, Lindholmen Science Park
Datum
11 november 2022
Tid
09:00 - 11:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Så möts vi i framtiden
Hur kommer vi att arbeta i möten framöver? Kommer begreppet konferensrum få en ny betydelse? Hur ska affärsmötes- och konferensaktörer möta den framtida digitala transformationen? Och kommer det att gå att tjäna pengar på mötespaketering?

Fredagen den 11 november kl. 09.00-11.00
arrangerar Xperience Next ett seminarium om framtidens professionella affärsmöten - om de möten som ofta sker utanför kontoret, på en konferensanläggning eller ett hotell. 

Xperience Next har genomfört en förstudie på temat ”Professionella möten” tillsammans med Leif Denti vid Göteborgs universitet. Förstudien bygger på ett antal djupintervjuer med Svenska Mässan, Turistrådet Västsverige, Uni3 by Geely och World of Volvo. Den 11 november presenterar Leif Denti rapporten och de intervjuade företagen medverkar för att dela sina kunskaper och framtidsspaningar inom mötesindustrin. Förstudien har fokuserat på möten i Västsverige med antalet 10-200 personer och innehåller också trendspaningar. Djupintervjuerna kom att beröra även större mötesgrupper. Seminariet avslutas med en dialog kring hur mötesindustrin kan komma organiseras från nu och framöver.
 
Agenda:
- Förstudien Professionella Möten, Leif Denti, Göteborgs Universitet
- Insiktsdelande och framåtspaning av;
     Henrik Svensson, Göteborg & Co
     Helga Magnusson, Svenska Mässan
     Jill Axelsson, Turistrådet Västsverige
     Ann Röckert, Uni3 by Geely    
     Lise-Lotte Kolmberger, World of Volvo
- Avslutande dialog och mingel om framtidens möten och gemensam spaning framåt.
 

Seminariet vänder sig främst till alla aktörer och arrangörer som anordnar möten och konferenser utanför arbetsplatsen samt till ekosystemet kring dessa aktörer. Förstudien är finansierad av Göteborg &Co och omfattar inte vetenskapliga möten och kongresser.

Vi ser fram emot att träffa dig och dina kollegor på plats, här på Lindholmen Science Park, fredagen den 11 november.

Varmt välkommen hälsar vi på Xperience Next

 

Xperience Next är en innovationsplattform och dynamisk mötesplats för digitalisering, affärsutveckling och teknik som verkar för transformation av hållbar upplevelseindustri. Med Lindholmen Science Park som bas, faciliteras och skapas branschöverskridande projekt inom kultur, idrott och turism som genererar värde för samhället.

Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner.