Invajo - Events tool

Transition Lab Forum 3: Medborgarengagemang och klimatkontrakt

Online
16 - 17 september 2020
09:00 - 12:00
Lägg i kalender
Arrangör
Viable Cities/Umeå kommun
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Online
Datum
16 - 17 september 2020
Tid
09:00 - 12:00

Medborgarengagemang och lokala klimatkontrakt

Klimatomställningen sätter det demokratiska systemet på prov. För att klara den genomgripande omställning som vi behöver på kort tid krävs samarbete mellan medborgare, politiker, företag och tjänstemän, på en nivå som aldrig skett förut. 

Insatser och åtgärder sker där människor lever, bor och verkar. Därför är det viktigt att alla känner sig inkluderade, delaktiga och inte minst ansvariga. Det kräver metoder och processer som på allvar engagerar människor att delta i omställningen. Hur åstadkommer vi det? 

Transition Lab Forum 3, den 16-17 september kommer att handla om hur hållbara samhällen kan formas av alla tillsammans, utifrån ett konkret, praktiskt perspektiv med inspiration och goda exempel, både för att engagera  invånare och för att utforma lokala klimatkontrakt.

Välkomna önskar Viable Cities och Umeå kommun!

Transitions Lab Forum 3 pågår

Följ eventet live via länkarna nedan.
Länk till idag: vbct.es/16sep-live
Länk till imorgon: vbct.es/17sep-live
Båda förmiddagarna går att se i efterhand på Viable Cities youtube-kanal: vbct.es/youtube

 

 

Vad är Transition Lab Forum?

Med jämna mellanrum anordnar Viable Cities Transition Lab Forum – en konferens som inspirerar, ger tillfälle till kunskapsutbyte, lärande och gemensamt arbete för att åstadkomma en förändring på djupet och snabba på utvecklingen mot klimatneutrala städer 2030. Forum 3 i september följs av Forum 4, 5-6 november med Göteborgs stad som värd.

Tyvärr kan endast separat inbjudna delta i eftermiddagarnas workshops. Resultatet av dem kommer naturligtvis kommuniceras i efterhand. 

 

Program

 

16 sep

Hur engagerar vi medborgarna i klimatomställningsarbetet?

9.00 Välkommen
Olga Kordas, programchef Viable Cities och Hans Lindberg (S), kommunalråd, Umeå kommun
9.15 Så arbetar Klimatneutrala Umeå 2030 med involvering av medborgare    
Annika Myrén, projektledare, Umeå kommun
9.35 Andra exempel på involvering av medborgare i klimatarbetet
  • Ida Bohman, Järfälla kommun, och Natasja Börjeson, Södertörns högskola, berättar om sitt samarbete 
  • Om Klimatlätt och medborgarengagemang i Uppsala kommun; Björn Sigurdson och Marika Palmer-Rivera
  • Medborgardialog i praktiken, Lena Langlet, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
10.15 Panel: Hur kan medborgarengagemang bli en stark kraft i klimatomställningen?
Björn Sigurdson, Ida Bohman och Lena Langlet
10.30 Umeå i nytt perspektiv - Jämställdhet på gator, i parker och andra stadsrum (digitalt studiebesök)
Linda Gustafsson, Umeå kommun
11.10 Utblick, Frankrike: Citizen dialogue and climate transition - experiences from Nantes
Bassem Asseh, vice borgmästare, Nantes (på engelska)
11.25 Reflektioner av Anthony Zacharzewski, Democratic Society, och Hanna Kroksson, LSU, Sveriges ungdomsorganisationer (på engelska)
11.45  Urban missions and citizen engagement in practice - Experiments in streets 
Dan Hill, designstrateg Vinnova och Åsa Minoz, innovationsstrateg Viable Cities
11.55  Reflektion och avslut
Viable Cities programchef Olga Kordas och Annika Myrén, projektledare, Umeå kommun
   

17 sep

Hur kan medborgarna involveras i klimatkontraktet? 

10.00 Introduktion
Olga Kordas, programchef Viable Cities och Hans Lindberg (S), kommunalråd, Umeå kommun
10.05 Klimatkontrakt som möjliggörare för medborgarengagemang
Allan Larsson, styrelseordförande Viable Cities, och Charlotta Möller, finans- och upphandlingsstrateg Viable Cities
10.15  Utblick, EU: Perspectives on citizen engagement in EU mission board on climate neutral cities
Maria Vassilakou, Former Vice-Mayor and Executive City Councillor of the City of Vienna (på engelska)
10.35     Reflektion: Klimatkontrakt 2030 som verktyg för svenska städers klimatomställning
Elin Olsson, statssekreterare (MP), Regeringskansliet
10.50 Utblick, Kanada: Civic capital - New models for urban transition and citizen engagement 
Indy Johar, grundare Dark Matter Labs (på engelska)
11.10 Så jobbar svenska städer med klimatkontraktet och medborgarengagemang
Emmyly Bönfors (C), Göteborg; Camilla Neptune (L), Lund; Janet Ågren (S), Umeå, Magnus P Wåhlin (MP), Växjö
11.35 Panel: Hur kan städers klimatinvesteringar främja demokrati, jämlikhet och rättvisa?
Helena Bjarnegård, Rådet för hållbara städer; Charlotta Möller, finans- och upphandlingsstrateg Viable Cities
11.55 Avslut och framåtblick
Olga Kordas, programchef Viable Cities; Janet Ågren (S) och Hans Lindberg (S), Umeå kommun
   
   
16 sep 13.00–16.00 Workshop: Jämlika medskapande smarta gator (endast för separat inbjudna)
17 sep 13.00–16.00

Workshop: Fördjupande dialog och arbete runt medborgarengagemang i utformningen av Klimatkontrakt för städer 2030 (endast för separat inbjudna)