Invajo - Events tool

Transition Lab Forum 5

Online
24 mars 2021
13:00 - 16:00
Lägg i kalender
Arrangör
Viable Cities/Malmö stad/Lunds kommun
Boka/OSA
Plats
Online
Datum
24 mars 2021
Tid
13:00 - 16:00

Investeringsplaner för klimatneutrala städer

Inom Viable Cities arbetar nio städer med att ta fram klimatinvesteringsplaner som ska mobilisera omställningskapital, både från kommuner och från andra aktörer, för att göra städer klimatneutrala till 2030. Detta arbete ska bidra till att övervinna trösklar för en snabbare och lönsam klimatomställning.

Transition Lab Forum 5 utforskar hur kort- och långsiktiga investeringar för klimatomställning kan skapa såväl affärsmöjligheter som en mer hållbar stad. Forskningen visar att klimatinvesteringar kan generera stora vinster, både direkta ekonomiska vinster och mervärden som arbetstillfällen, renare luft och bättre hälsa.

Transition Lab Forum 5 ger en en inblick i hur de ekonomiska och finansiella systemen kan stötta städers klimatomställning. Lyssna på experter och beslutsfattare inom området, ta del av goda exempel från städer i Sverige och följ med på internationella utblickar. Forum 5 arrangeras av Lunds kommun, Malmö stad och Viable Cities.

Vi vill särskilt bjuda in personer i kommuner, regioner, företag och idéburna organisationer som arbetar med, eller är intresserade av, det finansiella perspektivet på klimatomställningen i städer. Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla. Sprid gärna inbjudan vidare.

•••

Program

(uppdateras löpande)

 

13.00    Viable Cities, Malmö stad och Lunds kommun hälsar välkommen
13.05    Introduktion till klimatinvesteringar i städer
13.10    Så arbetar Klimatneutrala Lund 2030 / Klimatneutrala Malmö 2030
13.35    Internationell utblick
13.45    Reflektioner på städers klimatinvesteringar från den nationella nivån
13.55    Panel: Vad behövs för att komma vidare?
14.10     Virtuellt studiebesök i Lund och Malmö
14.30    Hur ser städernas klimatinvesteringar ut i praktiken?
14.45    Panel: Hur mobiliserar vi hela värdekedjan för investeringar i klimatneutrala städer?
15.10    Internationell utblick
15.25    Politikerpanel: Reflektioner kring klimatinvesteringar för klimatneutrala städer
15.45    Insikter och nästa steg med Viable Cities, Lunds kommun och Malmö stad
16.00    Avslut


•••


Med jämna mellanrum anordnar Viable Cities tillsammans med sina partners Transition Lab Forum – en konferens som inspirerar, ger tillfälle till kunskapsutbyte, lärande och gemensamt arbete för att åstadkomma en förändring på djupet och snabba på utvecklingen mot klimatneutrala städer 2030.


Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Anmälan
24 mars 2021 (13:59)
0
KTH Viable Cities använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av KTH Viable Cities. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, KTH Viable Cities samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.