Invajo - Events tool

ESS/MAX IV Summit online

Online
14 oktober 2021
09:00 - 16:00
Lägg i kalender
Arrangör
Vetenskapsrådet & Vinnova
Boka/OSA

Välkommen!

Årets ESS/MAX IV Summit äger rum den 14 oktober. Genom en rad digitala workshops ser vi fram emot att ta del av dina goda idéer! Hur kan genomtänkta strategier öka nyttjandet av MAX IV och ESS? Hur får forskare från akademin och industrin bäst kunskap om och tillgång till anläggningarna? Du som deltar har stor möjlighet att påverka hur vi tillsammans kan öka samhällsnyttan av att vara värdland för två världsledande forskningsanläggningar. De synpunkter och idéer som vi får in via dessa workshops kommer vi att använda för att tillsammans ännu bättre kunna främja användning och nytta av ESS och MAX IV.

Som bas för diskussionerna presenterar representanter för anläggningarna hur verksamheten har sett ut det senaste året och hur framtiden ser ut. Du får också höra hur industrin arbetar för att dra fördel av de forskningsverktyg som finns på ESS och MAX IV samt information om aktuella projekt och regeringsuppdrag kopplade till anläggningarna.

Moderator för dagen är Björn Halleröd.

The plenum part of the Summit will be held in English and the workshops in the prefered language of the groups.

default
Bokning
Sista bokningsdag
Antal
ESS/MAX IV Summit
8 okt 2021 (23:59)
0
Vetenskapsrådet använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Vetenskapsrådet. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Vetenskapsrådet samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.