Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!
Arrangör
Västra Götalandsregionen, Innovatum Science Park, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, RISE, Science Park Skövde
Plats
Online
Datum
17 juni 2021
Tid
09:00 - 12:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Uppstart: Kraftsamling elektrifiering

Välkomna att bli en del av kraftsamling elektrifiering för Västra Götaland. Den 17 juni sätter vi fokus på stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete för elektrifieringen av regionen. Tillsammans mobiliserar vi för en omställning från fossil energi till el, från elproduktion och -försörjning till kompetens, användningsområden och infrastruktur.

Genom den regionala utvecklingsstrategin finns en tydlig kurs för ett hållbart och konkurrenskraftigt Västra Götaland 2030. En bred elektrifiering av samhället är en viktig del av strategin. Därför är det nu dags att samla aktörer som kan bidra till en omställning, för att gemensamt driva på utvecklingen och möta den potential elektrifieringen har för samhälle, industri och vårt klimat.

  • Ta del av den senaste utvecklingen i Västra Götaland och omvärlden
  • Hör företrädare för akademi, industri och politik diskutera utmaningarna
  • Delta i diskussion om vad vi tillsammans behöver kraftsamla kring

Bland talarna kommer du att kunna lyssna till:

  • Johanna Lakso, vd Power Circle
  • Tomas Kåberger, Chalmers och Klimatpolitiska rådet
  • Alf Engqvist, vd Göteborg Energi
  • Lisa Göransson, Chalmers
  • Sammy Tanhua, vd Skövde Energi
  • Företrädare för industrisektorn
  • Företrädare för Västra Götalandsregionen

Här hittar du agendan

Här kan du ansluta till eventet

Varmt välkomna!

Klockan 13.00-14.00 samma dag, den 17 juni, hålls även ett informationsmöte om vad man som aktör kan söka medel för i arbetet med utbyggnad av laddinfrastruktur, med fokus på tunga transporter. Läs mer här.

Kontakt

Magnus Engelbrektsson, samordnare kraftsamling elektrifiering, Västra Götalandsregionen
Magnus Kuschel, Innovatum Science Park/Energikontor Väst
Claes Sommansson, Johanneberg Science Park
Ulrika Claeson Colpier, Lindholmen Science Park
Maria Edvall, RISE
Mats Jägstam, Science Park Skövde

Kraftsamling elektrifiering är en av fyra kraftsamlingar i Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 som ska stärka vår samverkan och öka takten inom ett område. Läs mer om hur vi kraftsamlar kring cirkulära affärsmodeller, digitalisering, elektrifiering och fullföljda studier på vgregion.se/kraftsamlingar

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 anger mål och riktning för vårt gemensamma regionala utvecklingsarbete.
Läs mer om strategin på vgregion.se/vg2030

Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.