Invajo - Events tool
Arrangör
Universitetskanslersämbetet
Plats
Zoom
Datum
13 oktober 2020
Tid
09:00 - 12:10

Välkommen till Rättssäkerhetskonferensen

Konferensen riktar sig främst till:

  • anställda vid universitet och högskolor
  • företrädare för studentkårer
  • andra närliggande organisationer och myndigheter.
Vi förbehåller oss rätten att ge dessa grupper plats på konferensen.

Konferensen är kostnadsfri och digital i Zoom.

FULLBOKAT
På grund av hårt tryck på den här konferensen så utökade vi antalet platser från 300 till 500. Men nu är det helt fullbokat. Som reserv kan man eventuellt få platser vid avbokningar.

 

Program

09.00 – 09.10 Inledning

Anders Söderholm, generaldirektör Universitetskanslersämbetet (UKÄ)


09.10 – 10.00 Aktuella frågor inom tillsynen

Christian Sjöstrand, chefsjurist, och Jessica Levin, verksjurist, UKÄ

  • Tillsynsärenden och förhandsbesked

  • Pågående tillsynsprojekt och regeringsuppdrag

  • Lärosätestillsynen

10.00 – 10.10 Paus

10.10 – 11.00 Uppsala universitets betygsombudsmän

Maja Elmgren, universitetslektor i fysikalisk kemi och pedagogisk utvecklare och Sverker Scheutz, universitetslektor i offentlig rätt

  • Talar utifrån sina erfarenheter som betygsombudsmän (inklusive frågestund)


11.00 – 11.10 Paus


11.10 – 12.00 Aktuella frågor inom Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH

Marie Stern Wärn, verksjurist, UKÄ, och huvudföredragande ÖNH

  • Särskilt fokus: tillgodoräknande (inklusive frågestund)


12.00-12.10 Avslutning

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Rättssäkerhetskonferensen 2020
30 sep 2020 (23:59)
Fullbokat
Universitetskanslersämbetet använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Universitetskanslersämbetet. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Universitetskanslersämbetet samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.