Invajo - Events tool
Plats
Online
Datum
7 december 2020
Tid
09:00 - 12:00

Tema kvalitet i lärarutbildning

UKÄ redovisar resultat från analyser och utvärderingar. Vi berättar om vilka regler som styr lärarutbildning. Studentrepresentanter, representanter från andra myndigheter och lärosäten kommer också att bidra till innehållet.

Deltagarna får lämna synpunkter på eventuella kunskapsluckor där UKÄ kan bidra med ny kunskap. 

Plats: Zoom. Länk till konferensen kommer att skickas i anmälningsbekräftelsen. Vi skickar mer information till dig innan konferensen börjar.

Kostnad: Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla intresserade. Antalet deltagare är begränsat.

Sista anmälningsdag: 27 november 2020. Anmäl dig i god tid - det är inte är säkert att det kommer finnas möjlighet att delta vid sen anmälan.

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Lärarutbildningskonferens 7 december
27 nov 2020 (23:59)
0
Universitetskanslersämbetet använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Universitetskanslersämbetet. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Universitetskanslersämbetet samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.