Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!
Arrangör
Universitetskanslersämbetet
Plats
Online
Datum
28 april 2021
Tid
09:00 - 11:00

Välkommen

Coronapandemin har inneburit och fortsätter att innebära stora utmaningar för högskolans olika verksamheter. Personalen på olika nivåer har varit och är fortfarande hårt belastad. Den undervisande personalen har tvingats att ställa om till nya arbetssätt på mycket kort tid och studenterna har fått vänja sig vid utbildning på distans. Forskningen har på olika sätt påverkats, bland annat genom förändringar i utdelningen av forskningsanslag. Förändringar i mobiliteten till och från lärosätena, särskilt den internationella, kommer säkerligen fortsätta att göra stora avtryck i högskolans olika verksamheter.

Nu presenterar vi resultaten från vår första delrapport till regeringen.

Länk: Här kan du läsa delrapporten.

 

Delta

För att delta i seminariet så behöver du klicka på, eller kopiera och klistra in, länken du har fått skickat till dig. Om du inte har Zoom installerat så kommer du att kunna göra det via länken. Innan du kommer in i mötet behöver du registrera dig.

Efter presentationerna kommer det en diskussion och ett frågetillfälle så spar dina frågor, eller skriv de i chatten i förväg.

Seminariet börjar 09.00 så tänk på att ansluta i god tid, framför allt om du inte använt zoom tidigare.

Seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Säkra din plats idag, men avboka gärna om du vet med dig att du inte kommer att kunna gå.

 

Program

9.00-9.05
Anders Söderholm hälsar välkommen.

9.05-9.15
Sofia Berlin Kolm. Introduktion + Hur har lärosätena hanterat pandemin?

9.15-9.25
Fredrik Svensson. Hur har pandemin påverkat inflödet till högskolan och genomströmningen?

9.25-9.35
Kristina Tegler Jerselius. Hur har omställningen till distansundervisningen fungerat?

9.35-9.45
Anna Lundh & Erik Kyhlberg. Studie-, arbetsmiljö och hälsa under pandemin.

9.45-9.55
Diskussion / Frågestund. Moderator Annika Pontén

9.55-10:00
Paus.

10.00-10.10
Stefan Axelsson. Kraftig ökning av fusk under pandemin.

10.10-10.20
Anna Bengtsson. Hur ser arbetsmarknaden ut för nyutexaminerade?

10.20-10.35
Johan Gribbe. Hur har pandemin påverkat forskningsfinansieringen? / Pågående delstudier.

10.35-11.00
Diskussion / Frågestund / Avslutning. Moderator Annika Pontén

Universitetskanslersämbetet använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Universitetskanslersämbetet. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Universitetskanslersämbetet samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.