Arrangör
Universitetskanslersämbetet
Plats
Online
Datum
9 december 2022
Tid
13:00 - 15:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Hur kan vi utveckla sjuksköterskeutbildningarna? Lärdomar från en tematisk utvärdering

 

Välkommen till webbinarium om den nationella bilden i den tematiska utvärderingen av utbildning som leder till sjuksköterskeexamen.

 

Den 31 oktober avslutades den tematiska utvärderingen som fokuserat på färdighet och förmåga i sjuksköterskeutbildningen.

Syftet med utvärderingen har varit att:

  • granska hur lärosätena arbetar med att säkerställa och skapa förutsättningar för att studenterna når examensmålen för färdighet och förmåga
  • identifiera förbättringsområden och styrkor
  • ge tillfälle till lärosätena att värdera sitt arbete och utbyta erfarenheter
  • skapa kunskap om vilka resultat som uppnåtts

I webbinariet kommer utvärderingens ordföranden att presentera och diskutera de övergripande resultaten från utvärderingen, för att ge en bild av hur det ser ut för sjuksköterskeutbildningarna på en nationell nivå.

Detta webbinarium riktar sig till alla som är intresserade av sjuksköterskeutbildning.

Anmäl dig nedan senast 7 december.

Länk till seminariet skickas ut dagen innan. Webbseminariet kommer inte att spelas in.

 

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Hur kan vi utveckla sjuksköterskeutbildningarna? Lärdomar från en tematisk utvärdering
7 dec 2022 (23:59)
0
Universitetskanslersämbetet använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Universitetskanslersämbetet. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Universitetskanslersämbetet samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.