Invajo - Events tool
Arrangör
Universitetskanslersämbetet
Plats
Online
Datum
8 december 2021
Tid
09:00 - 11:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Välkommen

Coronapandemin har under lång tid begränsat högskolornas verksamhet inom undervisning och forskning. UKÄ följer pandemins konsekvenser och vi presenterar nu resultaten från vår andra delrapport till regeringen. I den ingår undersökningar bland annat av hur pandemin har påverkat situationen för studenter och doktorander, den internationella studentmobiliteten och effekterna av övergången till undervisning på distans. Vi ser att den sociala snedrekryteringen till högskolan förstärktes under pandemins första fas. Även forskningen har påverkats på olika sätt.

Välkommen att lyssna och ställa frågor till de utredare som arbetat med uppdraget.

Länk: Här kan du mer om uppdraget

 

Delta

För att delta i seminariet så behöver du klicka på, eller kopiera och klistra in, länken du har fått skickat till dig. Om du inte har Zoom installerat så kommer du att kunna göra det via länken. Innan du kommer in i mötet behöver du registrera dig.

Efter presentationerna kommer det en diskussion och ett frågetillfälle så spar dina frågor, eller skriv de i chatten i förväg.

Seminariet börjar 09.00 så tänk på att ansluta i god tid, framför allt om du inte använt zoom tidigare.

Seminariet är kostnadsfritt.

 

Program

09.00-09.05 Anders Söderholm hälsar välkommen

09.05-09.15 Johan Gribbe. Introduktion och inflödet till högskolan.

09.15-09.25 Fredrik Svensson. Återgången till och aktiviteten på campus.

09.25-09.40 Oskar Kindberg. Studentspegel om pandemin.

09.40-09.50 Julia Elenäs. Undervisning under pandemin.

09.50-09.55 Diskussion/frågor. Moderator Per Westman.

10.05-10.20 Kristina Tegler Jerselius. Doktorandspegel och VFU.

10.20-10.30 Anna Lundh. Internationell studentmobilitet.

10.30-10.40 Nina Bandmann. Forskningsinfrastrukturer.

10.40-10.45 Johan Gribbe. Avslutning – vad har vi sett?

10.45-11.00 Diskussion/frågor. Moderator Per Westman.

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Hur klarar högskolan pandemin?
6 dec 2021 (23:59)
Stängd
Universitetskanslersämbetet använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Universitetskanslersämbetet. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Universitetskanslersämbetet samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.