Invajo - Events tool
Plats
Online
Datum
20 oktober 2021
Tid
09:00 - 10:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Snedrekrytering till högre utbildning och insatser för breddad rekrytering.

- Forskning, åtgärder och erfarenheter från Sverige och dess grannländer.

Välkommen till ett digitalt frukostseminarium där Uppsalaforskarna André Bryntesson och Mikael Börjesson sammanfattar resultaten av två rapporter som författats på uppdrag av UKÄ.

Den första rapporten är en utförlig genomgång av de skandinaviska ländernas policy för breddad rekrytering på nationell nivå. Den andra rapporten är en kunskapsöversikt som går igenom nordisk forskning om snedrekrytering till den högre utbildningen. Båda rapporterna fokuserar på perioden från 2010 fram till idag.

Gör din bokning nedan, seminariet är kostnadsfritt. Zoom-länk kommer att skickas några dagar innan frukostseminariet.

Välkommen!