Invajo - Events tool

Webbinarium om barns rätt till delaktighet och inflytande

Arrangör
UNICEF Sverige
Plats
Online
Datum
24 mars 2021
Tid
10:00 - 11:30

Webbinarium om barns rätt till delaktighet och inflytande

 

 

Onsdagen den 24 mars klockan 10:00-11:30 hälsar vi dig varmt välkommen till ett webbinarium om en av de viktigaste delarna i barnkonventionen - att barn ska få göra sin röst hörd och ges möjlighet till delaktighet och inflytande.

Då barns rätt till delaktighet är en så central del av barnkonventionen har UNICEF Sverige tagit fram en handbok kring barns rätt till delaktighet och inflytande. Syftet med handboken är att göra det lättare för vuxna att bidra till att fler barn inkluderas och blir lyssnade till i frågor som rör deras liv. Vuxna har ansvar och beslutanderätt för barn, men för att få rätt beslutsunderlag måste de inhämta barnets tankar och åsikter för att kunna fatta bäst beslut för barnet. 

Handboken har en bred målgrupp och den är tänkt att vara till stöd för alla vuxna, men särskilt de vuxna som i sin profession arbetar med barn. Handboken ger ett teoretiskt ramverk kring värdet av att göra barn delaktiga samt belyser de utmaningar det kan innebära. Den ger också konkreta tips på hur barn kan göras delaktiga, lyfter fram riktlinjer och förhållningssätt kring val av metod samt hur genomförandet kan göras på ett tryggt och inkluderande sätt.

Vi kommer bland annat att bjuda på en kunnig panel som ger sina erfarenheter och reflektioner kring vikten av att göra barn delaktiga. Programmet kommer att läggas upp i sin helhet inom kort. 

Medverkande:
Pernilla Baralt, generalsekreterare för UNICEF Sverige
Karin Strandås, statssekreterare hos jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi
Johanna Lundqvist, gruppchef, Nacka kommun om vikten av göra barn delaktiga för att kunna göra bättre barnets bästa bedömning
Yasmine Djelloul, LSU-representant för Sverige i FN
Malin Ekman Aldén, generaldirektör Myndigheten för delaktighet (MFD) om alla barns rätt till delaktighet
Mustafa Sherif, urban planner på AFRY som involverar barn i stadsplaneringsprojekt
Elever från Emanuelskolan, Sjöbo  

Moderator är Jenny Strömstedt, journalist och UNICEF ambassadör 


Registrera dig redan nu!

Webbinariet kommer att ske via Zoom och länk kommer att skickas ut till er dagen innan eventet.

 

Inbjudan är inte personlig och ni får gärna tipsa andra om vårt webbinarium.

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Webbinarium om barns rätt till delaktighet och inflytande
24 mars 2021 (09:00)
0
UNICEF använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av UNICEF. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, UNICEF samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.