Invajo - Events tool

Konfirmation 20/21

Arrangör
Tyresö församling
Datum
1 januari 2021
Tid
00:00

Anmälan till konfirmation i Tyresö församling

Så roligt att ni är intresserade av våra konfirmandgrupper! Vårt tips är att du som blivande konfirmand fyller i denna webbanmälan tillsammans med någon av dina vårdnadshavare. För en så smidig hantering som möjligt ber vi er att läsa och fylla i formuläret noggrant.

Varje alternativ har ett begränsat antal platser. Om ditt förstahandsval är fullt kan du välja ett annat alternativ eller ställa dig på kölista.

När ni fyllt i hela webbanmälan kommer ni att få en bekräftelse på anmälan till den e-postadress som ni angett i webbanmälan.

Med detta besked som skickas ut finns också en talong som vårdnadshavaren ska skriva under. Den underskriften skickas sedan tillbaka till oss. Därefter är anmälan komplett.

Om behandling av personuppgifter
För att du ska kunna delta i konfirmandverksamheten behöver vi spara och hantera nedanstående personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden här är berättigat intresse. Dessa uppgifter sparas tills konfirmationsläsningen och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om konfirmationen bevaras i kyrkoböckerna. De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Tyresö församling, Kyrkogränd 14, 13543 Tyresö. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på tyreso.forsamling@svenskakyrkan.se eller 08-41093700. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Bokning
Antal
Sommarfjäll, start 8 november 2020
0
Vinterfjäll, start 15 oktober 2020
Fullbokat
Sommarläger Vårdnäs, start våren 2021
0
Hemma bäst, start 17 januari 2021
0
Tyresö församling använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Tyresö församling. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Tyresö församling samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.