Invajo - Events tool
Plats
Ångkvarnen
Datum
11 oktober 2019
Tid
08:00 - 14:00

Trelleborgs framtida roll för regionen

Trelleborgs kommun vill bjuda in dig till en halvdagskonferens med fokus på tillväxt och utveckling i vår region! 

Region Skåne har i den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030” identifierat Trelleborg som en av åtta regionala kärnor. Med sin geografiska placering i sydvästra Skåne med närhet till storstadsregionen Malmö-Lund-Köpenhamn-Berlin finns stora möjligheter för staden Trelleborg att bidra till regionens tillväxt. Den spännande stadsutvecklingen av Kuststad 2025 och Business center Trelleborg kommer att attrahera nya företagsetableringar som ytterligare bidrar till att skapa en attraktiv bostads-, arbets-, och handelsort.

Vi tror att ett ökat mellankommunalt samarbete, i linje med Region Skånes ”Strategier för Det flerkärniga Skåne”, kan gynna utvecklingen av en attraktiv och livskraftig region med hållbar tillväxt som gagnar både små och större kommuner.

Med detta som bakgrund vill Trelleborgs kommun i samarbete med Region Skåne, bjuda in politiker, tjänstemän, näringslivsaktörer och akademiker till en halvdagskonferens med syftet att öka kommunernas samverkan kring framtida kompetensförsörjning. Vilka utmaningar och möjligheter innebär utvecklingen av Trelleborg, från hamnstad till kuststad, när det kommer till näringslivets kompetensförsörjning i regionen? Hur utnyttjar vi Skånes unika ortstruktur med dess tätortstäthet, men även närhet mellan växlingen av urban storstad och lantliga bysamhällen? Hur ser vi tillsammans på Trelleborgs roll som regional kärna och potentiell tillväxtmotor i sydvästra Skåne?

Efter lunch hoppas vi att ni vill följa med på en rundtur i hamnen. Turen förväntas pågå i ca en timme. Anmälan sker i formuläret nedan. 

Tillsammans inspireras vi och utvecklar idéer till MalmöLundregionens handlingsplan för framtida kompetensförsörjning!

Bokning
Antal
Konferens Trelleborg i tillväxt
0
Cronström & Co AB använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Cronström & Co AB. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Cronström & Co AB samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.