Invajo - Events tool
Plats
Transcendent Group
Datum
7 maj 2019
Tid
08:00 - 09:30

Förenklad regelefterlevnad med Regulatory Framework Application (RFA)

Välkommen på frukostseminarium hos Transcendent Group! 

Uppdaterade och aktuella styrdokument är a och o för den interna styrningen och kontrollen. Ett reglerat finansiellt företag i Sverige behöver i storleksordningen 25 olika policies beslutade av styrelsen. Dessutom innehåller det interna ramverket normalt en ”VD-nivå” med instruktioner och ett stort antal dokument med guidelines, processbeskrivningar, checklistor mm. Det är ett omfattande arbete att varje år utveckla, besluta, uppdatera, implementera och administrera detta ramverk.

För att underlätta vardagen för dig som arbetar med regelefterlevnad i bolag under Finansinspektionens tillsyn har vi utvecklat en systemlösning med automatisk bevakning av nya regelverk. Du får hjälp med att identifiera hur ert interna regelverk påverkas av förändringen och förslag på hur ert ramverk kan uppdateras. Transcendent Group Regulatory Framework Application (RFA) är ett stöd för att utveckla, besluta, administrera och underhålla hela det interna regelverket.

Tisdagen den 7:e maj kommer vår styrelseordförande Håkan Berg, med mångårig bakgrund inom både risk- och regelefterlevnad på storbank till oss för att guida oss igenom systemet som han själv är hjärnan bakom. Under en god frukost guidar Håkan oss genom demonstrationen och berättar om hur din arbetssituation kan förenklas med hjälp av RFA.

Detta frukostseminarium vänder sig till dig som ansvarar för eller arbetar med regelefterlevnad i verksamheter under Finansinspektionens tillsyn. Eventet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat, så anmäl dig redan idag. Frukost serveras från kl 08.00 och seminariet börjar kl 08.30. Sista anmälningsdag är 30:e april. Om du har frågor om eventet är du välkommen att maila estelle.otterstedt@transcendentgroup.com.

Vi ser fram emot att träffas!