Invajo - Events tool

Workshop - Praktisk övning vid en företagsnedläggning

Digitalt möte
9 december 2021
09:00 - 12:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
Tillväxtverket
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Digitalt möte
Datum
9 december 2021
Tid
09:00 - 12:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Samla dina kollegor och delta i en praktisk övning vid en företagsnedläggning! Tillväxtverket bjuder in tjänstepersoner på regioner och kommuner för att träna på att hantera ett större varsel i näringslivet.

Tid: 9 december ​kl. 09:00-12:00
Plats: Digitalt

Vilka konsekvenser får det att ett företag lägger ner? Vad gör vi som region och kommun? Tillsammans ska ni mildra effekterna av krisen och ta tillvara möjligheterna!

Vid denna krisövning kommer ni att träna på att kraftsamla vid en nedläggning i näringslivet. Under övningen kommer ni tillsammans med kollegor att förbereda, analysera och planera arbetet utifrån krishantering, olika roller och mandat. Under tidspress samt med inslag av moment som illustrerar en faktisk nedläggning kommer ni att träna på att ta en aktiv roll och visa på handlingskraft för att lösa situationen i samverkan med andra aktörer.

Anmäl er nu! Antal platser är begränsade.
Länk till mötet kommer att skickas ut till alla anmälda i slutet av vecka 48.  
 

Varmt välkomna!

Tillväxtverkets regeringsuppdrag:
Vårt uppdrag är att bistå kommuner och regioner med insatser i syfte att stötta och stärka deras arbete för att hantera konsekvenser av varsel och omställning i näringslivet.