Invajo - Events tool

Kunskap- och erfarenhetsutbyten av regionala omställningsarbeten

Digitalt möte i Teams
14 oktober 2021
13:00 - 15:30
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Lägg i kalender
Arrangör
Tillväxtverket
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!

Lärandeseminarium – Fall från verkligheten: Kunskap- och erfarenhetsutbyten av regionala omställningsarbeten

Varmt välkommen till höstens andra seminarium Fall från verkligheten: Kunskap- och erfarenhetsutbyten av regionala omställningsarbeten. Under dagen kommer Tillväxtanalys göra nedslag i rapporten Statens förändrade roll vid omställning efter större nedläggningar. Vi kommer även få ta del av erfarenheter och lärdomar från Region Värmlands operativa omställningsarbete i relation till att mildra effekterna av coronapandemin i gränskommunerna vid norska gränsen. Avslutningsvis kommer Västra Götalandsregionen att berätta om sitt arbete vid extra ordinära händelser i näringslivet.

Du kommer även att delta i gruppdiskussioner tillsammans med kollegor i andra regioner.

Bjud gärna med en kollega. Du kan skicka vidare inbjudan genom "Skicka vidare inbjudan" knappen här nedan.
Välkommen!

Höstserie
Detta är andra seminariet i höstens serie på temat Ökad lokal och regional kapacitet vid varsel och omställning som arrangeras av Tillväxtverket. Höstens lärandeseminarium är uppdelat i fyra tillfällen kopplat till vårt regeringsuppdrag att stödja regioner och kommuner att hantera varsel och annan omställning i näringslivet.

Save the date!
Boka gärna de kommande tillfällena i din kalender redan nu:
• 19 oktober kl. 13:00-16:00 – Komplexiteten i omställningsarbeten: olika perspektiv att ta hänsyn till
• 9 november kl. 13:00-16:00 – Hur gör vi nu? Praktisk övning av nedläggning och varsel i näringslivet

Tillväxtverkets regeringsuppdrag:
Vårt uppdrag är att bistå kommuner och regioner med insatser i syfte att stötta och stärka deras arbete för att hantera konsekvenser av varsel och omställning i näringslivet.