Invajo - Events tool

Komplexiteten i omställningsarbeten – tre olika perspektiv

Digitalt möte i Teams
19 oktober 2021
13:00 - 16:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Lägg i kalender
Arrangör
Tillväxtverket
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Digitalt möte i Teams
Datum
19 oktober 2021
Tid
13:00 - 16:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Lärandeseminarium – Komplexiteten i omställningsarbeten: tre olika perspektiv att ta hänsyn till

Varmt välkommen till höstens tredje seminarium Komplexiteten i omställningsarbeten: tre olika perspektiv att ta hänsyn till. Under dagen kommer vi fördjupa oss i omställningsarbetets tre perspektiv: Individperspektivet, Företags- och näringslivsperspektivet samt Attraktiva miljöer- och platsperspektivet, utifrån lokala exempel av omställningsarbeten.

Omställningsfrågorna är komplexa och går inte att lösa inom ramen för ett politikområde, av en enskild aktör eller inom en utpekad förvaltning eller enhet. Dock behöver kommuner och regioner hantera dessa tre olika perspektiv parallellt vid ett större varsel och omställning i näringslivet. Tillsammans kommer vi, med inspiration av de lokala exemplen, diskutera insatser och samverkan inom perspektiven.

Du kommer även att delta i gruppdiskussioner tillsammans med kollegor i andra regioner.

Bjud gärna med en kollega. Du kan skicka vidare inbjudan genom "Skicka vidare inbjudan" knappen här nedan.
Välkommen!

Höstserie:
Detta är tredje seminariet i höstens serie på temat Ökad lokal och regional kapacitet vid varsel och omställning som arrangeras av Tillväxtverket. Höstens lärandeseminarium är uppdelat i fyra tillfällen kopplat till vårt regeringsuppdrag att stödja regioner och kommuner att hantera varsel och annan omställning i näringslivet.

Save the date!
Boka gärna det kommande tillfället i din kalender redan nu:
• 9 november – Hur gör vi nu? Praktisk övning av nedläggning och varsel i näringslivet

Tillväxtverkets regeringsuppdrag:
Vårt uppdrag är att bistå kommuner och regioner med insatser i syfte att stötta och stärka deras arbete för att hantera konsekvenser av varsel och omställning i näringslivet.