Hur styr vi Regionalfonden med Agenda 2030 som utgångspunkt i komm...

Online
8 februari 2022
10:00 - 12:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Arrangör
Tillväxtverket
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Online
Datum
8 februari 2022
Tid
10:00 - 12:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Bifogade dokument (1)

Hur styr vi Regionalfonden mot Agenda 2030 i kommande programperiod?

Som en del i Tillväxtverkets arbete att stärka hållbarhetsintegreringen i kommande programperiod för Regionalfonden bjuder vi in till ett digitalt seminarium. Målgruppen är tjänstepersoner som arbetar med utformningen av kommande programperiod av regionalfonden. Seminariet är en återkoppling på de regionala dialoger om hållbarhet i Regionalfonden som genomfördes i april 2021. Därefter har Tillväxtverket arbetat vidare med integreringen av hållbarhet. Vi har också inlett ett samarbete med Oxford Research för att få hjälp att kartlägga och analysera kopplingarna mellan regionalfondprogrammens utmaningar, specifika mål och Agenda 2030.  

Syftet med samarbetet med Oxford Research är att sätta de globala målen i ett svenskt och regionalt utvecklingspolitiskt sammanhang. Dessutom vill vi med hjälp av underlaget som Oxford Research tar fram stötta utformningen av kommande utlysningar samt Tillväxtverkets stöd och vägledning till de som söker projektmedel och handläggare av ansökningar.   

Seminariet inleds med en presentation om Tillväxtverkets arbete med hållbarhetsintegrering av Regionalfonden så här långt. Därefter presenterar Oxford Research kartläggningen och analysen som genomförts under hösten och vintern 2021.  

MÖTET KOMMER ATT SPELAS IN!


Program: 

10.00                 Tillväxtverket presenterar arbetet med hållbarhetsintegreringen av Regionalfonden hittills 

10.30                 Oxford Research presenterar kartläggningen och analysen

11.30                 Samtal med regionerna  

 
Vi ser seminariet som ett  tillfälle att få synpunkter från regionerna och förankra det fortsatta arbetet med hållbarhetsintegreringen av Regionalfonden. Innan seminariet kommer vi att skicka ut ett sammanfattat material och under seminariet kommer tid avsättas för inspel.  


Välkomna önskar Tillväxtverket och uppdragen Hållbar regional utveckling samt projektet Förberedelsearbetet för EU:s nästa programperiod 2021–2027.