Invajo - Events tool
Plats
Online
Datum
7 september 2022
Tid
13:00 - 16:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Facklig grundutbildning för förtroendevalda inom apotek, pass 1

Du som är förtroendevald inom apotek är välkommen på webbaserad facklig grundutbildning, pass 1 av 2.

Målet med utbildningen är att ni ska få:

  • Få ökad kännedom om förbundets organisation och er lokalförenings plats i densamma.
  • Få ökad kännedom rörande grundläggande fackliga begrepp.
  • Få ökad kännedom över den avtalsstruktur som ni och er lokalförening ingår i.
  • Veta vart ni kan vända er för att få stöd i ert lokalfackliga uppdrag

Rätt att gå utbildningen på betald arbetstid
Då utbildningen genomförs i enlighet med förtroendemannalagen (SFS 1974:358), samt studieledighetslagen (SFS 1974:981), har du som lokalt fackligt förtroendevald rätt till att genomföra utbildningen på arbetstid med bibehållen lön, under förutsättning att arbetsgivaren fått information om utbildningen med tillräcklig framförhållning. Lagen kräver att arbetsgivaren får minst två veckors förvarning, vi vill helst dock ge så mycket framförhållning som möjligt i syfte att förenkla för alla inblandade.

När: 7 september, 13:00-16:00
Var: Digitalt via Zoom, länk skickas ut inför eventet

Vid problem med att få gå kursen, kontakta din lokalförening (om sådan finnes) för stöd, om ni saknar förening, mejla till forhandling@sverigesfarmaceuter.se

Välkommen!

 

Daniel Skoglund
Sveriges Farmaceuter

farmaceuterlogo15063.jpg 

 


 

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Pass 1
2 sep 2022 (12:00)
0
Sveriges Farmaceuter använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Sveriges Farmaceuter. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Sveriges Farmaceuter samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.