Invajo - Events tool Skapa event gratis
Plats
Biografen Borgen. Sal 5.
Datum
3 juli 2018
Tid
08:00 - 09:45

Är biografens framtid hotad? Ett drama i tre akter om biografens roll i samhället

Den lokala biografen har i över hundra år varit en samlingsplats för miljontals människor runt om i Sverige. Det senaste årets höjningen av biografmomsen riskerar nu att slå undan benen för en stor del av dessa. Hur påverkas den svenska landsbygden och filmkulturen om biograferna tvingas stänga ner?

Biografen är en demokratisk kulturinstitution tillgänglig för i stort sett alla och precis som bibliotek, post och apotek en grundbult i tusentals svenska samhällen. 2017 höjdes momsen på biobesök och vi börjar nu se effekter av denna höjning på biografägare på små och medelstora orter. Marginalerna för investeringar och underhåll minskar och den ökade kostnaden för kunderna påverkar besökarantalet. Ett antal små biografer på landsorten har redan tvingats lägga ner och fler står på tur. Vem har ansvaret för att skapa ett levande kulturliv även utanför storstäderna och vilken kulturpolitik krävs för att biografnäringen ska kunna utvecklas?

Frukost serveras från 8.00
Seminariestart: 8.30

Medverkande:

  • Kalle Boman - Filmproducent och professor i filmisk gestaltning, Göteborgs universitet
  • Harald Hjalmarsson (M) - Oppositionsråd, Västerviks kommun
  • Eva Hamilton - Ordförande, Film&TV-Producenterna
  • Git Schenyius - Festivalchef, Stockholms filmfestival
  • Ulf Dernevik (MP) - Politiskt sakkunnig hos kultur- och demokratiministern
  • Cecilia Magnusson (M) - Riksdagsledamot

    Moderator: David Hulth Wallgren

 

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla.