Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!
Arrangör
Svenskt forum för mentalisering tillsammans med Natur & Kultur Akademi
Plats
Stiftelsen Bokförlaget Natur & Kultur, Markeliussalen, våning 5.
Datum
7 december 2018
Tid
09:00 - 14:00

Föreläsningsdag om mentalisering och mentaliseringsbaserad terapi


Mentalisering är centralt för människors förståelse av sig själva, och relationer till andra. Hur kan mentaliseringsförmågan tränas upp, eller återfås när den sviktar?

Varmt välkommen att höra sju svenska och internationella experter inom området mentaliseringsbaserad terapi: 

  • Tavistock Relationships i London är ett världsledande centrum för stöd i relationer, vi kommer höra om hur de arbetar med mentaliseringsfokus för att hjälpa par i konflikt och där barn kommer i kläm. 
  • Författarna till boken ”MBT i teori och praktik” ger en bild av hur det är att arbeta med MBT-terapi och hur det skiljer sig från att arbeta mentaliseringsbaserat.
  • Joakim Löf berättar om team-samarbetet i MBT och vikten av kontinuerlig handledning.


Föreläsningen riktar sig till kliniker inom olika områden, verksamma på behandlingshem eller i socialtjänsten, eller studenter inom psykiatri eller psykoterapi, och är relevant såväl för dig som arbetar med mentalisering i dag, eller dig som är nyfiken på vad mentalisering innebär och vill veta mer. Varmt välkomna.

Datum: Fredagen den 7 december 2018 kl. 09.30–14.00

Lokal: Natur & Kultur, Karlavägen 31, 114 31 Stockholm. Markeliussalen, våning 5.

Pris: 795 kr. ink. moms (faktura eller kortbetalning)
Lunch ingår i priset. 
Medlemmar i Svenskt forum för mentalisering har rabatterat pris: 595 kr. ink moms, och är välkomna att efter sista föreläsningen stanna på eftermiddagsfika och årsmöte. 

Boken MBT i teori och praktik kan förköpas här i bokningen och hämtas ut på plats, och kommer också finnas till försäljning i samband med föreläsningen. 


Program för dagen:

09.00: Kaffe finns serverat

9.30: Välkomna! Med Anna Sylvén Björnör, ordförande i Svenskt forum för mentalisering, och Bonnie Halling från Natur & Kultur Akademi.

09.35-10.15: Mentalizing with parents in conflict
Med Lucy Draper, Antonia Reay och Perrine Moran vid Tavistock Relationships i London.
Tavistock Relationships grundades 1948 och är en internationellt känd organisation som genom rådgivning, behandling, utbildning och forskning stöder par och föräldrar som upplever utmaningar i en relation eller i sitt föräldraskap. Centret arbetar också tillsammans med frivilligorganisationer och välfärdssektorn för att på lokal och nationell nivå ta fram stödprogram. Lucy Draper, Antonia Reay och Perrine Moran berättar om ett projekt från norra London där föräldrar i destruktiva konflikter fått betydande hjälp av MBT. 

10.15-10.45: Paus. Kaffe finns serverat.

10.45-11.30: Mentalizing with parents in conflict, forts.

11.30-12.30: Paus för lunch.

12.30-13.30: MBT i teori och praktik
Hur är en MBT-behandling uppbyggd, och hur är den psykoterapeutiska tekniken utformad?
Hur är det att arbeta med MBT som metod?
Vad är skillnaden mellan fullgod MBT-behandling jämfört med att arbeta mentaliseringsbaserat?
Med Christina Morberg Pain är leg. psykolog och arbetar mentaliseringsbaserat i privat praktik och med MBT inom kriminalvården i Storbritannien. Niki Sundström är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, psykoterapihandledare och verksam vid MBT-teamet i Psykiatri Sydväst, Stockholm. Fredrik Tysklind är leg. psykolog och verksam vid MBT-teamet på Beroendecentrum, Stockholm.
Tillsammans har de skrivit boken ”MBT i teori och praktik” (Natur & Kultur, 2018).

13.30-14.00: Handledning i MBT – relationella perspektiv
Vem är lämpad att arbetade med MBT? Hur upprätthålls en mentaliserande hållning i teamet?
Hur ser behovet av handledning ut och hur kan det utformas?
Joakim Löf är specialist inom mentalisering, verksam vid Linköpings universitet och som handledare, och vice ordförande i Svenskt Forum för mentalisering. Han har tidigare arbetat i MBT-teamet i Huddinge.

14.00 Föreläsningsdagen är slut. Tack för idag!

Till dig som är medlem i Svensk forum för mentalisering:
Kl. 14.00 bjuder vi på fika och inleder sedan föreningens årsmöte.
Efter avslutat årsmöte är den som vill välkommen att följa med till mentaliseringspuben.

Natur & Kultur Akademi använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Natur & Kultur Akademi. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Natur & Kultur Akademi samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.