Get people together
Detta event har redan ägt rum!

Seminarium om barnets rättigheter i återvändandeprocessen, 3 december 2019

Arrangör
Svenska Röda Korset, Rädda Barnen, UNICEF Sverige
Plats
Scandic Downtown Camper
Datum
3 december 2019
Tid
08:30 - 11:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Seminarium om barnets rättigheter i återvändandeprocessen


Fler barn och unga än tidigare får avslag på sina asylansökningar och förväntas återvända till sitt hemland ensamma eller tillsammans med föräldrar. Den 1 januari 2020 blir FN:s barnkonvention svensk lag. Samtidigt som detta sker har det de senaste åren skett förändringar på migrationsområdet som kraftigt begränsat barns rättigheter. Särskilt på återvändandeområdet lyser barnrättsperspektivet med sin frånvaro.

Syftet med denna dag är att presentera nya studier och erfarenheter på området som tagits fram av medverkande organisationer samt att bidra med goda exempel från andra länder och förslag på förbättringar. Vi har även bjudit in representanter från Migrationsverket och Polisen för att diskutera dessa frågor.

Program:

09.00 Inledning
Av moderator Alexandra Segenstedt, Sakkunnig migration, Svenska Röda Korset 

09.10 UNICEF Sverige - Återvändandeprocessen
UNICEF Sverige berättar utifrån sin senaste rapport om hur processen kring återvändande ser ut för ensamkommande och barn i familj i Sverige. Slutsatser och rekommendationer från rapporten presenteras samt även goda exempel från andra europeiska länder där studien genomförts.
Karin Ödquist Drackner, Barnrättsjurist, UNICEF Sverige.

09.30 Rädda Barnen - Barn och återvändande till Afghanistan
Rädda Barnen presenterar sin senaste rapport ”Tankar om att återvända – Barn, unga och vuxna om återvändande till Afghanistan”. Rapporten fokuserar på barns, ungas och föräldrars, men även stödpersoners tankar om situationen i Sverige och inför återvändande till Afghanistan. Behovet av stöd för barn och ungdomar, men även för dem som möter dessa lyfts. Rekommendationer för vägen framåt presenteras.
Sofia Rasmussen, Sakkunnig migration, Rädda Barnen

09.50 Svenska Röda Korset - Barnperspektiv på återvändande och reintegration
Svenska Röda Korset presenterar sina erfarenheter av att arbeta med stöd vid återvändande i Sverige och i återvändandelandet. De senaste åren har organisationen genomfört ett antal uppföljningsresor och intervjuer med återvändare från olika länder. Utifrån detta presenteras en rad förslag på hur barnperspektivet skulle kunna stärkas inom återvändande och reintegrationsprocessen.
Mikaela Hagan, Projektledare/Sakkunnig återvändande, Svenska Röda Korset  

10.10 Paneldiskussion: Hur kan vi stärka barnrättsperspektivet i återvändande- och reintegrationsprocesserna?
Ola Mattsson, Programchef, Rädda Barnen
Christina Heilborn, Programchef, UNICEF Sverige
Jesper Fridolf, Enhetschef Europa och Latinamerika, Svenska Röda Korset
Magnus Bengtsson, Processägare, Migrationsverket
Kristoffer Tunander, Polisen

 

Datum och tid:
3 december 2019, klockan 09.00 - 11.00
Registrering och macka/kaffe från 08:30


Plats:
Scandic Downtown Camper
Drottninggatan 28
111 51 Stockholm


Anmälan:
Anmälan sker längre ned på denna sida. Observera att sista anmälningsdag är den 29 november 2019. Efter anmälan får du ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din bokning. Klicka på länken för att genomföra bokningen. Observera att du måste bekräfta med länken inom tio minuter för att din bokning ska genomföras. Om meddelandet dröjer, kontrollera alltid även din skräpkorg och/eller eventuell inbox för socialt/kampanj. 

Det är kostnadsfritt att delta. Vi bjuder på mackor från 08:30 så glöm inte att uppge ev. allergier.


Frågor?
Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Lisa Åslund, Svenska Röda Korset, lisa.aslund@redcross.se.euamifondarialwebb.pngsrklogotypsvenska.png   raddabarnenlogga.png   unicefvitcyanvertikalrgb.gif


Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva ett projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Svenska Röda Korset, Rädda Barnen, UNICEF Sverige använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Svenska Röda Korset, Rädda Barnen, UNICEF Sverige. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Svenska Röda Korset, Rädda Barnen, UNICEF Sverige samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.