Invajo - Events tool
Plats
Grand Hotel
Datum
1 juni 2017
Tid
09:00 - 15:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Välkommen till en temadag om mat och hållbarhet!

Maten står för en fjärdedel av vår miljöpåverkan och gör stora avtryck på vår jord. Att producera hållbara livsmedel har blivit ett lika starkt försäljningsargument som god smak och lågt pris.  

Men vilka är de största problemen och hur jobbar livsmedelsbranschen, restaurangbranschen, handeln och de offentliga måltidsverksamheterna för att lösa dem? 

Välkommen till Svenska Måltiders temadag om mat och hållbarhet på Grand Hôtel i Stockholm, där vi vågar gräva lite djupare. 

Bland annat kommer vi att få lära oss mer om hur livsmedelsbranschen och offentliga aktörer, som landets kommuner och landsting, kan bidra i arbetet för att nå de globala hållbarhetsmålen.

Ett stort ansvar vilar också på konsumenterna. Hur kan en svensk privatperson hjälpa till att rädda världen? Och hur kan livsmedelsbranschen forma gröna konsumenter?

Dessa och många andra frågor kommer att besvaras under Foodprint 2017. 

Hela programmet hittar ni ovan!