Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Frukostseminarium: Färdplan för global hälsa

Arrangör
Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Swedish Institute for Global Health Transformation
Plats
Svenska Läkaresällskapet
Datum
30 augusti 2019
Tid
08:30 - 10:30

Inbjudan till lansering av färdplan för global barnhälsa

För miljontals barn och ungdomar i världen är mänskliga rättigheter fortfarande bara ett abstrakt koncept. För de yngsta definieras framsteg ofta bara i termer av överlevnad. Nu lanserar SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transformation) och Svenska Läkaresällskapet (SLS) en färdplan för global barnhälsa, där framsteg definieras utifrån nästa generations rätt att blomstra. Färdplanen placerar barnen i centrum av de globala målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030.


Enligt ”Placing children at the centre of the Sustainable Development Goals” är ett ensidigt fokus på överlevnad en dålig måttstock för att säkerställa nästa generations välbefinnande. Barn och ungdomar behöver få möjlighet att både blomstra och bli rustade med tillräcklig motståndskraft i mötet med globala utmaningar såsom klimatförändringar, påtvingad konfliktrelaterad migration och den allt tyngre hälsorisk som icke smittsamma sjukdomar utgör.


Färdplanen efterlyser en förändringsagenda där utvecklingsarbetet är fokuserat på barnen. Enligt rapportförfattarna kan bestående förbättring av barns och ungdomars hälsa uppnås om de globala hållbarhetsmålens synergier mobiliseras och barnhälsa inte enbart ses som en fråga för hälso- och sjukvården.


Syftet med mötet den 30 augusti är att sprida kunskap från rapporten och genom dialog tillföra konkreta förslag inför kommande policybeslut och implementering inom området global barnhälsa.

Vi vill härmed bjuda in dig att delta i mötet och bli en del av processen att förbättra global barnhälsa ytterligare under kommande årtionde!

Vi ser fram emot en livlig diskussion om barnhälsa i allmänhet och rapporten i synnerhet, med tyngdpunkt på hur vi bäst kan operationalisera vår samlade kunskap och kompetens. Vi hoppas du kan och vill bidra med dina kunskaper och erfarenheter.

Varmt välkommen!

Peter Friberg Director, Swedish Institute for Global Health Transformation

Tobias Alfvén, Vice-Ordförande Svenska Läkaresällskapet


Praktiskt

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Datum: 30 augusti 2019, kl. 08.30–9.00 frukostfralla och kaffe/te. Seminariet börjar kl 9.00 och slutar 10.30
Anmälan: Senast den 27 augusti 2019. Mötet är kostnadsfritt. Observera att anmälan är bindande. Vid utebliven närvaro debiteras 150 kronor.
Agenda: För program klicka här
Språk:
Engelska
Ladda ned rappport: Road Map on Global Child Health
Författare: Tobias Alfvén, Johan Dahlstrand, David Humphreys, Daniel Helldén, Sofia Hammarstrand,
Anna-Clara Hollander, Anton Lager, Mats Målqvist, Sahar Nejat, Peter Søgaard Jørgensen

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.