Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Workshop om brukarmedverkan i forskning

Arrangör
Svenska Läkaresällskapet
Plats
Svenska Läkaresällskapet
Datum
17 april 2018
Tid
09:30 - 16:00

Välkommen till workshop om brukarmedverkan i forskning

Svenska Läkaresällskapets forskningsdelegation arrangerar i samverkan med SBU, Forte och Region Östergötland den 17 april en workshop om brukarmedverkan i klinisk forskning i syfte att höja kunskapsnivån inom området, såväl i Läkaresällskapet som i forskarsamhället som helhet.

Aktiva forskare med egen erfarenhet av brukarmedverkan deltar i mötet tillsammans med företrädare för Läkaresällskapets vetenskapliga sektioner, patientorganisationer, SBU, Forte och Vetenskapsrådet.

Anmälan senast den 26 mars!
Dagen är kostnadsfri. Lunch ingår.

Avbokning
Eventuell avbokning måste ske senast torsdagen den 12 april. Vid utebliven eller senare avbokning debiteras 200 kronor för att täcka kostnader för förtäring.

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.