Invajo - Events tool Skapa event gratis
Detta event har redan ägt rum!

Anknytningens betydelse vid förändringsarbete

Arrangör
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi / Daniel Cremonini & Lina Skantze
Plats
Josabethsalen, Sabbatsbergs Sjukhus
Datum
22 - 23 mars 2018
Tid
09:00 - 16:00

En Workshop för alla som arbetar med människor i förändring

Oavsett om du är väl insatt i anknytningsteori eller ny inom området kommer du att få nytta och glädje av att ta del av Clark Baims kunskaper. Under två intensiva dagar får du möjlighet att lära dig mer om olika anknytningsstrategiers ursprung, funktion och betydelse. Du kommer få med dig verktyg som gör det möjligt för dig att använda kunskaperna i ditt praktiska arbete

Kursen beskriver anknytningens betydelse när det gäller individers förmåga att hantera trauman senare i livet.

Psykologer, Psykoterapeuter, Socionomer och annan behandlingspersonal kommer att ha stor behållning av denna utbildning som även är relevant för personer inom HR och organisation.

ANMÄLAN ÄR BINDANDE

ManAge AB använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av ManAge AB. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, ManAge AB samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.