Invajo - Events tool Skapa event gratis
Detta event har redan ägt rum!

Folkbildarfrukost #9 Idéburna aktörer i välfärden

Arrangör
Studieförbunden
Plats
Studieförbundet Bilda
Datum
18 december 2019
Tid
08:30 - 09:30

Välkommen till Folkbildarfrukost!

Såväl regeringen som ett flertal partier har uttryckt en vilja att främja ett ökat idéburet deltagande i välfärden och underlätta för idéburna organisationer att samverka med offentlig sektor. Men än så länge stöter idéburna aktörer ofta på hinder när de bidra till välfärden, inte minst på grund av regler kring offentlig upphandling som försvårar för mindre organisationer att delta och sätter prispress före kvalitet och långsiktighet. 

Den 12 december släpper utredningen om Idéburna aktörer i välfärden sitt slutbetänkande.
Utredningen har bland annat haft som uppdrag att föreslå en juridiskt hållbar definition av idéburna aktörer, studera hur idéburna aktörers utförande av välfärdstjänster regleras i andra länder och föreslå riktlinjer för ingående av idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Onsdag 18 december gästar Samuel Engblom, särskild utredare och samhällspolitisk chef på TCO, Studieförbundens folkbildarfrukost för att presentera utredningens slutsatser.

  • Kan utredningens förslag underlätta för idéburna organisationer att bidra till välfärden?
  • Vilka hinder kvarstår?
  • Och finns det risker med att ideella och idéburna aktörer blir utförare av välfärd?

  
Datum: Onsdag 18 december. 
Tid: 08.30-09.30 (frukost serveras från kl 08.00). 
Plats: Studieförbundet Bilda, Rosenlundsgatan 13, Stockholm (t-bana Mariatorget). 

Program: 
08.00-08.30 - Frukostmingel.
08.30-09.05 - Samuel Engblom presenterar utredningens resultat
09.05-09.25 - Kommentarer på utredningen från folkbildning, civilsamhälle och politik
09.25-09.30 - Avslutande ord.

Varmt välkomna till ett kunskapsseminarium om idéburna organisationers roll i välfärden. Ta gärna med en kollega!

Studieförbunden välkomnar folkbildningsnyfikna till den nionde omgången av Folkbildarfrukost - en träffpunkt för beslutsfattare, kulturaktörer och folkbildare! 


OBS! Begränsat antal platser. 

Folkbildarfrukost är en seminarieserie där aktuella folkbildningsfrågor diskuteras i samband med rapportsläpp och andra nyheter från Studieförbunden. Vill du få nyheter om kommande folkbildarfrukostar? Kontakta info@studieforbunden.se. Märk ämnesraden med ”Folkbildarfrukost”.  

Studieförbunden använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Studieförbunden. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Studieförbunden samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.