Invajo - Events tool Skapa event gratis
Detta event har redan ägt rum!

Folkbildarfrukost #7: Kulturdelaktighet för alla?

Arrangör
Studieförbunden
Plats
Rosenlundsgatan 13
Datum
25 april 2019
Tid
08:30 - 09:30

Välkommen till Folkbildarfrukost!

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. 
Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 
Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

(De nationella kulturpolitiska målen 
beslutade av Riksdagen i december 2009).
 

Det kulturpolitiska målet om allas delaktighet uppnås inte. Den bedömningen gör Myndigheten för kulturanalys i rapporten Kulturanalys 2019 – En lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen. Skillnader mellan olika gruppers kulturdeltagande och kulturens tillgänglighet i hela landet är fortsatt stora.  
 
Bakgrund, boendeort och socioekonomisk status påverkar i hög grad vem som besöker offentliga kulturinstitutioner eller tar del av traditionella kulturformer som teaterbesök och konstutställningar. Men ett område avviker i positiv riktning när det gäller kulturdelaktighet. I den egenutövade kulturen som dominerar inom studieförbunden har bakgrund och boendeort mindre betydelse. Det påpekas såväl av Myndigheten för kulturanalys som av Jesper Bengtsson, i LO-rapporten Brobryggare eller vattendelare? En rapport om kulturen och ojämlikheten.  
 
De tio studieförbunden driver folkbildning inom kultur i Sveriges alla kommuner. Närmare en miljon människor deltar i studier, ledda av 100 000 ideella ledare. Kulturprogrammen lockar fler deltagare årligen än Sveriges biografer. Trots den lokala tillgängligheten och det omfattande deltagandet i kulturaktiviteter över hela landet, oavsett individers bakgrunder och sociala status, har de kommunala anslagen till studieförbunden skurits ner med två tredjedelar under de senaste 25 åren.  
 
Vad krävs av kulturpolitiken på lokal, regional och nationell nivå för att uppnå delaktighetsmålet? Vilken roll skulle studieförbunden och den ideella kulturen kunna spela för att öka delaktigheten till kulturen? Eller ska det kulturpolitiska delaktighetsmålet stanna vid att vara en vacker målsättning som inte fylls med innehåll? 
 
Studieförbunden välkomnar folkbildningsnyfikna till sjunde omgången av Folkbildarfrukost - en träffpunkt för beslutsfattare, kulturaktörer och folkbildare! 
 
Program: 
08.00-08.30 - Frukostmingel.

08.30-08.55 - Studieförbundens kulturverksamheter i landet.

08.55-09.20 - Panelsamtal: Kulturdelaktighet för alla?

09.20-09.30 - Avslutande ord.
 
Medverkande:  

Åsa Paborn, förbundsrektor Studieförbundet Bilda.
Calle Nathanson, VD Folkets hus och Parker. 
Erik Peurell, verksamhetssamordnare Myndigheten för kulturanalys. 
Jesper Bengtsson, rapportförfattare LO Brobryggare eller vattendelare? En rapport om kulturen och ojämlikheten.
Ebba Ringborg, utredare Studieförbunden. 

Moderator:
David Samuelssson, generalsekreterare Studieförbunden.

  
Datum: Torsdag 25 april. 
Tid: 08.30-09.30 (frukost serveras från kl 08.00). 
Plats: Studieförbundet Bilda, Rosenlundsgatan 13, Stockholm. 


OBS! Begränsat antal platser. 
  

 

Välkommen att delta i samtalet! 
  
Folkbildarfrukost är en seminarieserie där aktuella folkbildningsfrågor diskuteras i samband med rapportsläpp och andra nyheter från Studieförbunden. Vill du få nyheter om kommande folkbildarfrukostar? Kontakta hanna@studieforbunden.se. Märk ämnesraden med ”Folkbildarfrukost”.  

Studieförbunden använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Studieförbunden. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Studieförbunden samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.