Invajo - Events tool
Plats
Best Western Time Hotel
Datum
25 - 26 januari 2018
Tid
13:00 - 14:30

Inbjudan till brottsförebyggande nätverksträff

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till nätverksträff för personer med ett brottsförebyggande uppdrag. Syftet med nätverksträffen är att erbjuda ett tillfälle till personer från hela Sverige att träffa kollegor för ömsesidigt erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Vid nätverksträffen medverkar bland annat f.d. stadsminister Fredrik Reinfeldt (Trygghetskommissionen), kommunalråd Ulrika Falk (Norrtälje kommun, S) och utvecklingsledare Emma Färje Jones (Skanska).

Inom ramen för det nationella brottsförebyggande nätverket har Stiftelsen Tryggare Sverige arrangerat ett stort antal nätverksträffar där fokus har legat på att lyfta hur det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet ser ut i Sverige idag. Under nätverksträffarna har utmaningar, problem och möjligheter i det lokala arbetet diskuterats.
 
Nu bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till en ny nätverksträff med fokus på bland annat trygghetsbegreppet (vad är trygghet och vad påverkar tryggheten?) samt arbetet med att minska brottsligheten och öka tryggheten i boende (vilken nytta kan kommuner ha av konceptet BoTryggt2030?), skolan (PDV och öppna skolor – går det ihop?) och kollektivtrafiken (hur kan kollektivtrafiken bli navet i det brottsförebyggande arbetet?).

Precis som tidigare ger nätverksträffen tillfälle att träffa kollegor från hela Sverige för ömsesidigt erfarenhetsutbyte. Nätverksträffen riktar sig till personer som arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor på kommunal nivå i form av brottsförebyggare, säkerhetssamordnare, poliser, förvaltare, politiker etc.

I nätverksträffen erbjuds två olika prispaket:

Med övernattning

3 400 kronor (exkl. moms). I priset ingår två dagars konferens (inkl. lunch, fika, middag), övernattning i enkelrum och dokumentation.

 Utan övernattning 

2 400 kronor (exkl. moms). I priset ingår två dagars konferens (inkl. lunch, fika och middag) och dokumentation.

 Eftersom det finns ett begränsat antal platser gäller först-till-kvarn-principen. 

 

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Nätverksträff med övernattning
12 jan 2018 (23:59)
0
Nätverksträff utan övernattning
12 jan 2018 (23:59)
0
Stiftelsen Tryggare Sverige använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Stiftelsen Tryggare Sverige. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Stiftelsen Tryggare Sverige samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.