Invajo - Events tool
Plats
Norra Latin - Stockholm City Conference Centre
Datum
20 mars 2018
Tid
09:00 - 16:15

Brott och otrygghet i Sverige - hur ser det ut och vad kan göras?

Hur ser det egentligen ut i Sverige bortom politisk retorik och tidningsrubriker? Ökar otryggheten, eller är det precis tvärtom? Går det överhuvudtaget att mäta trygghet? Varför är det viktigt att mäta? Hur ska det göras bäst utifrån våra behov? Vilka erfarenheter finns?

För att sprida inspiration, utbyta idéer och öka kunskapen vad gäller trygghetsskapande arbete bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till en nationell konferens om hur kommuner och andra samhällsaktörer kan använda trygghetsmätningar för att planera och följa upp arbetet.

Under de senaste åren har det svenska samhället genomgått stora förändringar som inneburit att kriminalitet, säkerhet och trygghet har kommit att bli några av de viktigaste politiska frågorna. Bakgrunden är nya utmaningar i form av en grövre och mer organiserad brottslighet, omfattande gängkriminalitet, våldsbejakande extremism och en påtaglig otrygghet i vissa bostadsområden.

Samhället har också under många år arbetat med förebyggande verksamhet och skjutit till ett stort antal skattemiljarder för detta. Vad som lett till goda resultat är i mångt och mycket höljt i dunkel. Att definiera, operationalisera och mäta trygghet har nu blivit en nödvändig förutsättning för att planera och följa upp om det lokala trygghetsskapande arbetet ger resultat. Men hur ska detta göras på bästa sätt? 

Vid konferensen deltar ett stort antal forskare och praktiker som delar med sig av sina erfarenheter.

Bland de medverkande finns professor Mike Hough (London University), docent Peter Lindström (Malmö högskola), samhällsstrategen Barbro Müller (Luleå kommun), f.d. rikspolischefen Bengt Svenson samt åklagaren och kriminologen Therese Braathen.Kostnad: Kostnaden uppgår till 2 350 kr (ex moms). Gruppbokning för fem personer eller fler ger 20 % rabatt. Priset inkluderar konferenskostnad, lunch, morgon- och eftermiddagskaffe enligt program.

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Brott och otrygghet i Sverige - hur ser det ut och vad kan göras?
9 mars 2018 (23:59)
0
Stiftelsen Tryggare Sverige använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Stiftelsen Tryggare Sverige. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Stiftelsen Tryggare Sverige samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.