Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Town Hall Meeting #5 med Regionråd Stockholm

Arrangör
Stiftelsen The Global Village
Plats
Folkets Husby
Datum
4 mars 2020
Tid
18:00 - 20:00

Town Hall Meeting #5 med Regionråd Stockholm

Vi börjar kvällen med en kort presentation från MTR Nordic. MTR Nordic rekryterar från Järvaveckan 2020 (10-14 juni) och är en av våra viktigaste sponsorer på Järvaveckan. VD Mark Jensens kommer inleda kort om MTR, sedan tar Josefina från MTR:s Rekryteringsavdelning vid och berättar om vilka möjligheter det finns på MTR, och avslutningsvis kommer en av MTR:s medarbetare berätta om sin resa. På plats träffar ni även representanter från MTR:s Yrkeshögskola och efter politikerutfrågningen kan man ställa frågor om utbildningar och jobb inom MTR. Efter presentationen böjar de politiska samtalet med regionråd. 

MTR Nordic presentation – jobb- och utbildnings-möjligheter
Mark Jensen, VD, MTR Nordic
Josefina Magnusson, Rekrytering, MTR Nordic

Medverkande regionråd:
Irene Svenonius (M),
Finansregionråd
Kristoffer Tamsons (M),
Trafikregionråd
Tobias Nässén (M),
Vård- och valfrihetsregionråd
Charlotte Broberg (M),
Fastighets och serviceregionråd

Vad är Town Hall Meeting?
Town Hall Meeting är ett sätt för lokala, regionala och/eller nationella politiker att träffa sina väljare för att höra deras reflektioner kring viktiga samhällsfrågor eller specifika kommande lagar och regleringar.

Syfte och avständare:
Syftet med den här dialogserien är att ge medborgarna möjlighet att träffa och ställa frågor till sina folkvalda. Vilka frågor är viktigast för dig? Samtliga styrande regionråd och oppositionsregionsråd i Region Stockholm medverkar vid olika tillfällen. För att undvika ”debatt” och istället fokusera på sakpolitik och medborgarnas frågor kommer oppositionsregionsråd få en egen kväll. Frågor kan ställas till enskilda politiker eller till samtliga i panelen. Avsändare för verksamheten är den ideella Stiftelsen The Global Village som även anordnar Järvaveckan (10-14 juni 2020).

Vad är Region Stockholm och vad gör en Regionråd-politiker?
Regionråden är hel- eller halvtidsanställda förtroendevalda politiker. Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, och regional utveckling i Stockholms län. Region Stockholm har också i uppdrag att bidra till kulturlivet i länet. Regionråd-politiker har den yttersta ansvaret för verksamheten inom Region Stockholm. Läs mer på Region Stockholm

Upplägg:

18.00 – 18.05                            Mingel & registrering

18.05 – 18.10                            Ahmed Abdirahman presenterar syfte, organisationen och regler

18.05 – 18.20                            MTR Nordic: Mark Jensen (VD), Josefina Magnusson (Rekrytering) och Julia Valentin  

18.20 – 18.25                            Irene Svenonius (M) presenterar sig, sitt uppdrag och mål

18.25 – 18.30                            Kristoffer Tamsons (M) presenterar sig, sitt uppdrag och mål

18.30 – 18.35                            Tobias Nässén (M) presenterar sig, sitt uppdrag och mål

18.35 - 18.40                             Charlotte Broberg (M) presenterar sig, sitt uppdrag och mål

18.40 – 19.55                            Q & A 

19.55 – 20.00                            Avrundning & bilder

Fråga                                         2min (att formulera och ställa sin fråga)

Replik                                        4min (att svara)


towntest1.JPG

dsc8779.jpgaik5705.jpg

Stiftelsen The Global Village använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Stiftelsen The Global Village. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Stiftelsen The Global Village samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.