Invajo - Events tool Get people together
Arrangör
Stiftelsen The Global Village
Plats
Folkets Husby
Datum
18 november 2021
Tid
18:00

Träffa politikerna i Region Stockholm!

Nästa år är det val, det är dags att bestämma vem du vill ska få representera dig. Politikerna för Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur. Sedan 2018 styrs Region Stockholm av en blågrön majoritet. Vi har bjudit in oppositionsregionråden från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet till Folkets Husby för att ta reda på hur alternativen ser ut - vad skulle de prioritera annorlunda om de fick makten? Delta på mötet, ställ frågor eller framför ett förslag!

Medverkande politiker är:

Talla Alkurdi (S), oppositionsregionråd
Anna Sehlin (V), oppositionsregionråd
Aida Hadzialic (S), oppositionsregionråd
Jens Sjöström (S), oppositionsregionråd

Town Hall Meetings är återkommande möten där politiker och medborgare inbjuds att diskutera de utmaningar och möjligheter som finns i vårt samhälle. Syftet är att minska avståndet mellan politiker och medborgare. Mötet formas efter deltagarnas frågor, och är därför en möjlighet för dig att fylla det glapp som kan uppstå mellan beslut och vardag.

OBS, föranmälan krävs. Pågrund av risk för smittspridning har vi begränsat antal platser.


Här kan du läsa mer om de beslut som fattas på regional nivå: https://www.sll.se/politik/Sa-fungerar-politiken/ 

Varmt välkommen!

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Town Hall Meeting
29 sep 2021 (18:00)
0
Stiftelsen The Global Village använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Stiftelsen The Global Village. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Stiftelsen The Global Village samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.