Invajo - Events tool

Kampen mot otrygghet och kriminalitet: Vad spelar kommunerna för roll?

Online
19 maj 2021
16:00 - 17:00
Lägg i kalender
Arrangör
Society Lab
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Online
Datum
19 maj 2021
Tid
16:00 - 17:00

Kampen mot otrygghet och kriminalitet: Vad spelar kommunerna för roll? - Ett interaktivt webbinarium

Frågor kring otrygghet och kriminalitet har de senaste åren tagit allt mer plats i samhällsdebatten. Huvudorsaken är sannolikt att gängkriminaliteten blivit mer synlig och brutal. Det hotas, skjuts och sprängs på öppen gata.

I detta finns det en pågående diskussion om vad som bör göras inom välfärden för att förebygga och motarbeta. Inte minst sitter kommunerna med en rad verktyg som nog skulle kunna komma till bättre användning. Kan skolan ta ett större ansvar? Är fritidsverksamheten tillräckligt bra? Hur kan positiva krafter inom idrott och kultur förstärkas? Vilka ytterligare åtgärder kan socialtjänsten vidta? Hur kan de kommunala bostadsbolagen förbättra arbetet inom sina bostadsområden? Hur kan kommunerna skapa en bättre samverkan med polis och andra myndigheter i allt det som görs på området?

I juni presenterar en statlig utredning ett betänkande som i stora drag ska gå ut på att kommunerna ska ta en utökad roll i det brottsförebyggande arbetet. Hur ska en sådan roll se ut? Hur ska kommunerna göra mer?